• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

18e Openbare sessie van de Pauselijke Academies

Vandaag op de feestdag van de heilige Thomas van Aquino heeft in Rome de 18e Openbare Zitting plaatsgevonden van de Pauselijke Academies. Deze gezamenlijke bijeenkomst van alle Pauselijke academies in Rome wordt jaarlijks gehouden om thema’s van actueel belang te bediscussiëren. Een coördinerende raad voor alle academies werd in 1995 opgericht door Paus Johannes Paulus II en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, op dit moment kardinaal Giovanni Ravasi.

Het thema van de bijeenkomst van dit jaar was “Oculate fides”, het geloof dat ziet, dat ogen van vlees heeft, de beroemde formule van de heilige Thomas als hij spreekt over de apostelen, woorden die Paus Franciscus hernam in zijn eerste encycliek ‘Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
’: de realiteit lezen met de ogen van Christus. De gedachtewisseling ging tevens over de relatie tussen Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
en de exhortatie ‘Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
’.

In zijn boodschap aan kardinaal Ravasi sprak Paus Franciscus over de verlichtende dimensie van het geloof en de band tussen geloof en waarheid. “Vandaag wordt waarheid vaak gereduceerd tot een subjectieve authenticiteit van het individu die slechts toepasbaar is op een individueel leven. Een gemeenschappelijke waarheid schrikt ons af omdat we het gelijkstellen aan de onbuigzame eisen van het totalitarisme. Als die waarheid echter de waarheid van de liefde is dan worden we bevrijd van het in zichzelf opsluiten van het individu en kunnen we deel uit maken van het gemeenschappelijke goed.

Refererend aan zijn oproep in de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
voor een Kerk die volstrekt missionair moet zijn vraagt de Paus in zijn boodschap ook aan de Pauselijke academies ook zich in die zin te laten omvormen. Zij dienen zich zich op het essentiële concentreren: de dienst van de missie van de gehele Kerk.

Bron: Radio Vaticana/rknieuws.net

Publicatiedatum: 28 januari 2014
Laatst bewerkt: 2 februari 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam