• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Eijk: Leer Concilie van Trente onverkort van kracht

De geloofswaarheden die het Concilie van Trente in de 16e eeuw vaststelde, zijn nog “onverkort” van kracht. En dat geldt ook voor de vervloekingen die de kerkvergadering uitsprak over degenen die deze leerstukken verwerpen. Zoals de protestanten. Dat zegt Kardinaal Eijk in een interview dat vandaag verscheen in het Nederlandse Reformatorisch Dagblad.

Het was vorige maand 450 jaar geleden dat het Concilie van Trente werd afgesloten. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, onderstreept in zijn werkkamer in Utrecht nog eens het belang van deze kerkvergadering in het Noord-Italiaanse Trente. Het Concilie is volgens hem een teken van het „zelfreinigende vermogen” van de Rooms-Katholieke Kerk, dankzij „de leiding van de Heilige Geest.”

Trente maakte een einde aan tal van misbruiken binnen de laatmiddeleeuwse kerk, aldus Eijk. „Zoals de verhandeling van ambten, de on-Bijbelse invulling van het priesterschap en het gebrek aan discipline in de kloosters. Wat dat betreft heeft Trente orde op zaken gesteld. Het Concilie is ook heel vruchtbaar geweest. Toen alle decreten waren doorgevoerd, leidde dat uiteindelijk tot het herstel van de ordening in de Kerk.”

Trente droeg ook bij tot de afgrenzing van een aantal „geloofswaarheden” ten opzichte van de protestanten. Die vastgestelde geloofswaarheden gelden onverkort, zegt hij. „Bijvoorbeeld wat betreft de essentie van het Sacrament van de Eucharistie en de transsubstantiatie.”

De vervloekingen die Trente uitsprak, gaan volgens de kardinaal terug op wat de apostel Paulus in de Galatenbrief schrijft: „Wie een ander Evangelie verkondigt, die zij vervloekt.” (Gal. 1, 9) Eijk: „Als iemand het geloof van de Kerk in de Eucharistie niet deelt, dan kan hij die ook niet ontvangen. De vervloeking of ban betekent in feite dat je buitengesloten bent van het ontvangen van de Sacramenten, en dat geldt in die zin nog steeds.”

De vervloekingen en de ban hebben volgens Eijk betrekking op mensen die „met kennis van zaken, in het volle besef van de waarheid en met een vrije wil” de geloofswaarheden van de Kerk verwerpen. „Dat is in zekere zin een theoretische kwestie. Er zijn veel mensen die een verkeerd beeld hebben van de Katholieke Kerk omdat ze zo zijn opgevoed, of ze hebben een ander godsbeeld. Dat kun je iemand persoonlijk niet aanwrijven. De vervloekingen van Trente moet je dan ook niet zo opvatten dat iemand voor eeuwig door God is vervloekt. Het oordeel is aan God; dat kan en mag je als mens niet vellen.”

Eerherstel zit er voor Maarten Luther niet in, zegt kardinaal Eijk. „Hij week op belangrijke punten af van de leer van de Katholieke Kerk. En de leer van de kerk blijft zoals die is.” De ban betekende dat Luther buiten de gemeenschap van de Kerk kwam te staan en niet meer mocht deelnemen aan de Sacramenten, aldus de aartsbisschop van Utrecht. „Na zijn dood was dat natuurlijk niet meer aan de orde. Na de dood vallen we onder Gods oordeel, en dan moeten we ons –in dit leven trouwens ook al– toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. Je kunt over personen geen oordeel vellen, alleen over wat ze zeggen en doen.”

RD.nl

Publicatiedatum: 16 januari 2014
Laatst bewerkt: 17 januari 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam