• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Petrus Faber S.J. heilig verklaard

ROME (KerkNet/RadVat) – Paus Franciscus heeft de jezuïet Petrus Faber ingeschreven in de catalogus der Heiligen. Met Sint-Ignatius van Loyola speelde hij een vooraanstaande rol bij het ontstaan en de verspreiding van de jezuïeten. Petrus Faber of Pierre Favre (1506-1546) uit Savoye was de eerste gezel van Ignatius van Loyola. Samen met vijf anderen stichtten zij in Parijs de Sociëteit van Jezus, beter bekend als de jezuïeten. Paus Franciscus bestempelde hem in een recent interview met ‘Civiltà Cattolica’ als zijn favoriete heilige. Op 5 september 1872 verklaarde Paus Pius IX hem zalig.

De Franse jezuïet en theoloog Petrus Faber werd in 1506 in Le Villaret (Savoye) geboren. Hij was een arme schaapherder, die onder impuls van zijn oom theologie ging studeren. Zo leerde hij in Parijs Sint-Ignatius van Loyola kennen. Hij was tevens bevriend met Franciscus Xaverius, die in 1622 met Sint-Ignatius werd heilig verklaard. Petrus Faber maakte vele reizen, onder meer ook naar Worms, Regensburg, Mainz en Keulen in Duitsland ten tijde van de Reformatie en de godsdienstoorlogen. Faber was ervan overtuigd dat de breuk tussen katholieken en protestanten noch militair, noch politiek – maar slechts door theologische dialoog kon overwonnen worden. Daarbij zette hij zich consequent in voor vrede en verzoening. In 1543 trad hij in Leuven op als contrareformator. Hij verwierf grote faam als begeleider van geestelijke oefeningen. Zijn bekendste leerling was Petrus Canisius. Hij overleed op 1 augustus 1546

Peter Faber wordt heilig door de publicatie van een decreet dat gelijkstaat aan een heiligverklaring. Met deze zogenaamde ‘canonizzazione equipollente’ krijgt de medestichter van de jezuïeten zonder canonisatieplechtigheid de status van heilige. De procedure wordt uitzonderlijk gebruikt, omdat er in principe een wonder op voorspraak van de zalige moet geschieden. Maar er zijn wel enkele belangrijke precedenten. Zo werden in 1931 Albertus de Grote en in 2012 Hildegard van Bingen heilig verklaard. De huidige Paus riep zo ook al de middeleeuwse mystica Angela van Foligno op 9 oktober uit tot heilige.

Paus Franciscus ondertekende tevens decreten waarin een wonder op voorspraak van de Amerikaanse zuster Maria Theresa Demjanovich (1901-1927) en de heldhaftige deugdzaamheid van de Spaanse priester Manuel Herranz Establés (1880-1968) en de Poolse huisvader Jerzy Ciesielski (1929-1970) worden erkend.

Publicatiedatum: 18 december 2013
Laatst bewerkt: 19 december 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam