• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Woorden met of zonder Christus

Goede woorden volstaan niet om goed te kunnen doen, merkt de Paus op: alleen het feit “in Jezus”, “met Jezus” te spreken, behoedt voor hoogmoed. Want men kan ook zonder nederigheid “een christelijk woord” spreken en dat veroorzaakt verdeeldheid in de Kerk.
In zijn commentaar op het Evangelie legt de Paus uit hoe “christelijk” te spreken, zonder hoogmoed.

Deze “genade vragen”, daarmee beëindigde de Paus zijn homilie: “Ik heb het over christelijke woorden, want zonder Jezus Christus, verdelen ook christelijke woorden ons, veroorzaken zij verdeeldheid binnen de Kerk. Aan de Heer de genade vragen ons in deze nederigheid te helpen - we hebben ze altijd nodig - christelijke woorden te spreken in Jezus Christus en niet zonder Hem. Met deze nederigheid van verloste leerlingen maken wij vooruitgang, en niet met woorden waarvan men denkt dat ze krachtig zijn, maar die uitlopen op dwaze ijdelheid, dwaze hoogmoed. Moge de Heer ons de genade geven, de nederigheid te hebben om woorden te spreken met Jezus Christus, in Hem gefundeerd”.

Naar zijn gewoonte, stelt de Paus een concreet gewetensonderzoek voor: “Een gewetensonderzoek zal ons goed doen om in te zien hoe onze woorden zijn”, of het woorden zijn “die denken krachtig te zijn”, in staat “ons heil te brengen”, ofwel of het woorden zijn “met Jezus Christus”.

In zijn commentaar op de parabel van het huis dat op zand gebouwd is en het huis op de rots – het woord van God dat in praktijk gebracht wordt – doet de Paus opmerken dat Jezus de farizeeën verwijt dat zij de geboden kennen doch ze in hun leven niet in praktijk brengen: “het zijn goede woorden” doch als zij niet in praktijk gebracht worden, “zijn zij niet alleen nutteloos, maar doen zij kwaad, zij misleiden ons, zij doen ons geloven dat wij een mooi huis hebben doch het heeft geen fundering”.

“Dit beeld van de rots verwijst naar de Heer, vervolgt de Paus. Jesaja zegt het in de eerste lezing: ‘Vertrouw op de Heer voor immer en altijd, want de Heer is een rots die de eeuwen trotseert’. De rots is Jezus Christus! De rots is de Heer! Een woord is krachtig, het geeft leven, het doet vooruit gaan, het kan alle aanvallen verdragen - als het in Jezus Christus geworteld is. Een christelijk woord dat die vitale wortels niet heeft, in het leven van een Persoon, in Jezus Christus, is een christelijk woord zonder Christus! En christelijke woorden zonder Christus misleiden, doen kwaad! Een Engelse schrijver zei over ketterijen: een ketterij is een waarheid, een woord, dat dwaas geworden is. wanneer christelijke woorden zonder Christus zijn, gaan zij de weg van de dwaasheid op. “

De Paus wil de hoogmoed verdrijven: “Een christelijk woord zonder Christus leidt u naar ijdelheid, zelfzekerheid, hoogmoed, naar macht om de macht. En de Heer gooit de ijdelheid, de hoogmoed omver van mensen die zichzelf voor een rots aanzien. Deze mensen volgen slechts een woord, zonder Jezus Christus: het is nochtans een christelijk woord, maar zonder Jezus Christus, zonder de band met Jezus Christus, zonder het gebed met Jezus Christus, zonder dienstbaarheid aan Jezus Christus, zonder de liefde van Jezus Christus. Dat zegt de Heer ons vandaag: ons leven te bouwen op deze rots, en de rots is Hij”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 5 december 2013
Laatst bewerkt: 6 december 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam