• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Compendium" en Nederlandstalige "Editio typica" van de Catechismus nu ook in boekvorm

"Katechismus" wordt "Catechismus", "KKK" wordt "CKK"

In 1993 is de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
eerst in het Frans uitgegeven en in 1995 is daar een Nederlandse vertaling van gepubliceerd onder de titel Katechismus van de Katholieke Kerk, afgekort KKK. Destijds werd volgens de toen gangbare Nederlandse spelling catechimus met een "K" geschreven.

Toen Paus Johannes Paulus II deze "Catechismus" publiceerde was het al de bedoeling om aan de hand van het werken met de teksten, alsmede de ervaringen bij het vertalen naar diverse talen uiteindelijk te komen tot een definitieve versie, de zgn. "editio typica". Nadat een speciale commissie onder leiding van Kardinaal Ratzinger deze versie had voorbereid is deze in 1997 gepubliceerd.

April 2001 is vervolgens op deze site de Nederlandse tekst van de CKK gepubliceerd uitgaande van de Nederlandse uitgave, maar wel met de tekstaanpassingen die de "editio typica" vereist. Vervolgens zijn ook bijna alle noten en verwijzingen aangepast aan de definitieve versie.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie publiceert binnenkort de officiële herziening van de oorspronkelijke vertaling inclusief de aanpassingen die volgens de "editio typica" noodzakelijk zijn. Zodra deze gepubliceerd zijn zal ook de versie op deze site daarop aangepast worden. Eén van de gevolgen is dat, naar de huidige gangbare Nederlandse spelling "Catechismus" met een "C" geschreven wordt en de afkorting dus "CKK" wordt. Doorheen de site zal dit ook aangepast gaan worden in de komende tijd.

Ook wordt binnenkort het "Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
" in boekvorm uitgegeven namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, zoals deze al op onze site beschikbaar is sinds oktober 2005.

Publicatiedatum: 19 oktober 2007
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam