• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Raad van Kardinalen wil rol bisschoppensynodes opnieuw beoordelen

BRUSSEL (KerkNet) – De adviesraad van acht kardinalen wil de rol van de bisschoppensynode in het bestuur van de wereldkerk versterken. Dat is een van de tastbare resultaten van het overleg van Paus Franciscus met zijn 'kroonraad' of 'G8', zoals de achtkoppige raad van kardinalen die de Paus moeten adviseren in het bestuur van de wereldkerk, wordt genoemd. De bisschoppensynode is een raadgevend orgaan, dat door het Tweede Vaticaans Concilie werd opgericht als discussieforum rond specifieke thema’s. Op het einde verschijnt telkens een slotverklaring, met aanbevelingen van de synodevaders. Sinds 1978 vonden al een twintigtal synodale bijeenkomsten in het Vaticaan plaats.

Volgens pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, werd tijdens het eerste overleg van de 'kroonraad' gesproken over het afbouwen van centralisme van Rome, de invulling van de taken van Staatssecretariaat van het Vaticaan, de inspraak van leken en nieuwe regels en een hervorming van de arbeid van de Romeinse Curie. ‘Radio Vaticaan’ maakte in verband met die hervorming van de curie donderdagnamiddag bekend dat er een nieuwe apostolische constitutie komt in de plaats van ‘H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
’. Met betrekking tot het Staatssecretariaat wordt ernaar gestreefd om dit te hervormen tot een echt secretariaat van de Paus, in de strikte betekenis van het woord. Leken moeten sneller in aanmerking kunnen komen voor bestuursfuncties in de Kerk, ook in het Vaticaan. De Paus zal in de toekomst ook een algemene secretaris (officieel een ‘moderator van de curie’) aanstellen die zijn relaties met de voorzitters van de verschillende pauselijke raden en congregaties moet coördineren.

Pater Lombardi waarschuwde op de persconferentie nog dat hervormingen tijd in beslag nemen en dat er op korte termijn geen grote veranderingen op bestuurlijk niveau te verwachten zijn. Hij benadrukte nog dat het de Paus vrij staat om te bepalen of en wanneer hij bepaalde hervormingen wil doorvoeren.

Publicatiedatum: 3 oktober 2013
Laatst bewerkt: 7 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam