• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Hoe zijn geloof in Christus verifiëren … de test der vernederingen

Het teken dat een Christen “werkelijk Christen is”, is “zijn bekwaamheid om vernederingen met vreugde en geduld te dragen”, dat wil zeggen “de Heer tot op het kruis te vergezellen”, legt Paus Franciscus uit, die ingaat tegen de “bekoring van het geestelijk welzijn”. Radio Vaticana geeft citaten uit zijn homilie.

Wanneer Jezus Zijn lijden, dood en verrijzenis aankondigt, “wordt de apostel Petrus bang, hij ergert zich” en “zo veel Christenen vallen in dezelfde bekoring”: zij “volgen Jezus tot op een zeker punt”.

Volgens de Paus “is dat de bekoring van het geestelijk welzijn”. Een christen heeft “alles: de Kerk, Jezus Christus, de Sacramenten, de Maagd Maria, alles, mooi voor het Rijk Gods ... Zoals de rijke jongeman die met Jezus mee wou gaan maar tot op een zeker punt”.

“Het ontbreekt hem aan de laatste zalving van de Christen, om echt christen te zijn: de zalving van het kruis, de zalving van de vernedering. De vernedering tot in de dood”.

Het kruis, “is de verificatie van de christelijke realiteit: ben ik een Christen van cultuur en welzijn? Ben ik een Christen die de Heer tot op het kruis volg? Het teken is de bekwaamheid vernederingen te dragen”.

De ergernis van het kruis blijft gelovigen “blokkeren”. Allen willen ze slagen, maar “niet iedereen” wil dat door het kruis: hoe verifiëren “of een christen echt christen is”? “Zijn bekwaamheid vernederingen met vreugde en geduld te dragen … dit is de keuze: ofwel christenen van het welzijn, ofwel christenen dicht bij Jezus, op de weg van Jezus”.

De Paus gaf eveneens commentaar op de vraag van Jezus in het Evangelie: “en gij, wie zegt gij dat Ik ben?” en op het antwoord van Petrus: “De Gezalfde van God” (Lc. 9, 18-22). “Deze vraag wordt ook aan ons gesteld: wie ben Ik voor u? de baas van het bedrijf, een goede profeet, een goede leraar, iemand die goed doet aan het hart, iemand die mee op weg gaat, die je helpt vooruitgaan, beter te worden?".

Als dat alles “waar” is, is het echter niet voldoende: een gelovige heeft de Heilige Geest nodig om te antwoorden op de vraag naar Jezus’ identiteit: “het is de Heilige Geest die het hart van Petrus raakte om te zeggen wie Jezus is”.

“Christus, de Zoon van de levende God” is namelijk “een mysterie ... wie kan dat uitleggen?”: “ja, in het gebed, als ge naar het tabernakel kijkt, zegt ge tot de Heer: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat kunt ge niet uit uzelf zeggen, het is de Heilige Geest die het zegt in u. En vervolgens, bereidt u erop voor dat Hij u zal antwoorden: het is waar ...

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 27 september 2013
Laatst bewerkt: 29 september 2013


 
RSS feedAangepaste dossiers

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam