• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Decreet H. Stoel over keuze en wijding Bisschoppen

De Opperste H. Congregatie van het H. Officie heeft het nodig geoordeeld er in een Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
nogmaals met nadruk op te wijzen, dat de beslissing over de keuze en de wijding van nieuwe bisschoppen slechts toekomt aan de H. Stoel. Het Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
maakt verder zware kerkelijke straffen bekend, die al degenen treffen, die tegen deze bepalingen ingaan. Zowel degenen, die de bisschopswijding toedient als de wijdeling, belopen de zwaarste excommunicatie, die aan de H. Stoel is voorbehouden. Deze straf beloopt ook degene, die zelfs onder druk van de uiterste vrees voornemens is de bisschopswijding toe te dienen of zichzelf tot bisschop te laten wijden.

Het Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
van de Congregatie van het H. Officie is een kennelijke reactie op wat er in de landen achter het IJzeren Gordijn gebeurt. De kerkvervolgers hebben daar zelf gezien, dat men de Kerk niet zonder meer kan doodzwijgen. Daarom proberen zij nu een andere methode: de bisschoppen die niet met hen willen medewerken, worden in de gevangenis geworpen en in hun plaats worden gewillige "bisschoppen" aangesteld, die hen willen helpen Nationale kerken te stichten, die in wezen een schisma betekenen.

De bijzondere betekenis van dit Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
ligt volgens -experts in het Canonieke Recht te Rome hierin, dat het een tekort in het Canonieke Recht aanvult. Voor de in dit Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
genoemde gevallen waren nog geen strafmaatregelen voorzien.

Het feit, dat dit Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
op de dag van publicatie in werking treedt, wordt beschouwd als een aanwijzing, dat men in Rome nieuwe verwikkelingen verwacht op kerkelijk gebied in de landen achter het IJzeren Gordijn. Tot nu toe is het nog niet voorgekomen, dat men de bisschopswijding van een niet door Rome benoemd of bekrachtigd geestelijke wilde forceren. De communistische regeringen hebben zich ertoe bepaald de keuze van de bisschoppen en het verlenen van de jurisdictie te beïnvloeden. Door de zware straffen, die in dit Heilig Officie
Decreet over keuze en wijding Bisschoppen
(21 april 1951)
worden bepaald, hoopt men gewelddadige bisschopswijdingen op voorhand te voorkomen.

Bron: Katholiek Archief, jrg 6 nr 24-25 p. 476-478

Publicatiedatum: 22 juni 1951
Laatst bewerkt: 17 juli 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam