• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Motu Proprio actualiseert strafrecht Vaticaan

BRUSSEL (KerkNet/VIS) - De Heilige Stoel is van plan een extra stap te zetten in de preventie van de strijd tegen de criminaliteit door de samenwerking met internationale gerechtelijke instanties te verbeteren, meer bepaald op het vlak van witwassen van geld en terrorisme. Met het oog daarop heeft Paus François vanmiddag een Motu Proprio (decreet) Paus Franciscus - Motu Proprio
Ai nostri tempi
Betreffende de bevoegdheid van rechterlijke instanties van Vaticaanstad in strafzaken (11 juli 2013)
gepubliceerd.

Met zijn Paus Franciscus - Motu Proprio
Ai nostri tempi
Betreffende de bevoegdheid van rechterlijke instanties van Vaticaanstad in strafzaken (11 juli 2013)
verfijnt en vervolledigt Paus Franciscus een aantal hervormingen waarvoor Paus Benedictus XVI al in 2010 de opdracht gaf en die moesten toelaten om doeltreffender te reageren op situaties die de katholieke Kerk de afgelopen jaren ernstig op de proef hebben gesteld. Het vandaag gepubliceerde decreet van de Paus, dat vergezeld gaat van drie nieuwe wetten, preciseert de strafrechtelijke sancties tegen elke vorm van misbruik van minderjarigen in Vaticaanstad en de Romeinse Curie (de Vaticaanse overheid), met inbegrip van pedofiele misdrijven en prostitutie van minderjarigen. De tekst, die in de Vaticaanse wetgeving ook marteling als misdaad introduceert, omvat ook "de hele categorie van misdrijven tegen minderjarigen: verkoop, prostitutie, het ronselen van en seksueel geweld tegen kinderen, pedopornografie, het bezit van kinderporno en seksuele handelingen met minderjarigen". In april, had Paus Franciscus erop aangedrongen "doortastend op te treden" tegen seksueel misbruik door geestelijken.

Daarnaast voorziet de nieuwe Vaticaanse wetgeving ook de mogelijkheid voor de rechterlijke instanties om "misdaden tegen de veiligheid, de fundamentele belangen en het erfgoed van de Heilige Stoel" te berechten. De sancties voor diefstal van vertrouwelijke documenten zijn veel strenger dan voorheen. De nieuwe Vaticaanse wetgeving bevat bovendien de vier Verdragen van Genève tegen oorlogsmisdaden, de internationale conventie inzake de uitbanning van alle vormen van racisme, het verdrag tegen foltering en onmenselijke en vernederende behandeling én het verdrag van 1989 inzake de rechten van het kind.

Het Paus Franciscus - Motu Proprio
Ai nostri tempi
Betreffende de bevoegdheid van rechterlijke instanties van Vaticaanstad in strafzaken (11 juli 2013)
van Paus Franciscus voorziet daarnaast "de aanname van samenwerkingsmaatregelen die aangepast zijn aan recentere internationale verdragen", onder meer over justitiële samenwerking tussen het Vaticaan en andere staten. "In onze tijd wordt het algemeen welzijn in toenemende mate bedreigd door de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, misbruik van de markt, de economie en het terrorisme", onderstreept de Paus in de preambule van het decreet.

Tot slot schaft het decreet de straf van levenslange gevangenisstraf af en vervangt ze door een maximumgevangenisstraf van 30 of 35 jaar. Het decreet wordt van kracht op 1 september 2013.

Publicatiedatum: 11 juli 2013
Laatst bewerkt: 11 juli 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam