• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus vat centrale punten samen van zijn reis naar Oostenrijk

Beste broeders en zusters,

Mijn reis was primair een pelgrimsreis onder het motto 'Opzien naar Christus - tot Maria gaan, die ons Jezus toont'.

2

{...}

Paus Benedictus XVI - Toespraak
Europa en mensenrechten
Ontmoeting met de burgerlijke autoriteiten en het Corps Diplomatique in de Empfangssaal van de Hofburg te Wenen
(7 september 2007)
was een gunstige gelegenheid om mijn apostolische reis te voegen in de actuele context van het Europese continent. Ik riep de verantwoordelijken der naties op steeds de vrede te begunstigen en authentieke economische en sociale ontwikkeling te bevorderen. Met bijzondere blik op Europa spoorde ik opnieuw aan het huidige integratieproces voort te zetten op basis van waarden, geïnspireerd door het christelijk erfdeel.

3

De eigenlijke pelgrimage begon op 8 september, feest van Maria Geboorte, waaraan het heiligdom van Mariazell is toegewijd. Tot op de dag van vandaag wordt hier de Madonna van de Genade vereerd. Het was voor mij vreugdevol als opvolger van Petrus terug te keren naar deze heilige en voor de volken van Midden- en Oost-Europa zo dierbare plek. Daar heb ik duizenden pelgrims, die ondanks regen en kou toch bij deze viering wilden zijn, het motto van mijn bezoek uiteengezet: 'Opzien naar Christus'.

Pas in het heiligdom begrepen wij de zin van: 'Opzien naar Jezus'. Vóór ons: het beeld van de Madonna met een hand naar het Kind Jezus wijzend; hoog boven het altaar van de basiliek: de Gekruisigde. Daar bereikte onze pelgrimstocht zijn doel: wij hebben Gods aangezicht overwogen in het Kind op de arm van de Moeder en in de Man met de ver uitgestrekte armen. Opzien naar Jezus met de ogen van Maria betekent: God-Liefde ontmoeten, voor ons mens geworden en gestorven aan het kruis.

{...}

4

{...}

Met priesters, religieuzen en seminaristen heb ik de vesper gevierd. In de geest verenigd met Maria, hebben wij de Heer geprezen voor de deemoedige overgave van de velen, die zich aan zijn barmhartigheid toevertrouwen en zich wijden aan zijn dienst. Deze personen spannen zich in om in de eenvoud en deemoed van hun menselijkheid voor allen een weerspiegeling te zijn van de goedheid en schoonheid van God, waarin zij Jezus navolgen op de weg der armoede, kuisheid en gehoorzaamheid: drie geloften, die goed begrepen moeten worden in hun ware christologische en kerkelijke betekenis.

{...}

5

In de St.-Stephansdom heb ik de betekenis en waarde van de zondag willen verdiepen.

{...}

Als gelovigen hebben wij diepgaande reden om de Dag des Heren te vieren en te leven zoals Kerk ons leert. Sine dominico non possumus! - 'Zonder de Heer en zijn Dag kunnen wij niet leven', verklaarden de martelaren van Abitene in het jaar 304. Ook wij christenen van het derde millennium kunnen niet zonder zondag: een dag, die werken en rusten van het werken zin verleent; een dag die de betekenis van schepping en verlossing actualiseert en ook de waarde van vrijheid en dienst aan de naaste tot uidrukking brengt.

{...}

6

Niet ver van Wenen ligt de bloeiende Paus Benedictus XVI - Toespraak
De liturgie volkomen gecentreerd op God is een blik op de eeuwigheid
Bezoek aan de Cisterciënzer Abdij en Pauselijke Hogeschool Heiligenkreuz in Oostenrijk
(9 september 2007)
.

{...}

Daaraan is een hogeschool voor filosofie en theologie verbonden die onlangs het predikaat 'pauselijk' verwierf. Daar herinnerde ik de monniken aan de grote leer van de H. Benedictus over het goddelijk Officie en onderstreepte de waarde van het gebed als aan God verschuldigde dienst van lof en aanbidding voor zijn oneindige schoonheid en goedheid. Niets mag boven deze heilige dienst gesteld worden, zegt de Regel van Benedictus (43,3). Ook de studie van de theologie mag niet gescheiden worden van geestelijk leven en gebed, zoals de H. Bernardus van Clairvaux, stichter van de cisterciënzers, uitdrukkelijk stelt. De theologische academie naast de abdij getuigt van deze band tussen geloof en rede, tussen hart en geest.

7

De laatste ontmoeting was met de vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is niet alleen een 'doen', maar vooral een 'zijn' dat vanuit het hart komt, uit een dankbare houding tegenover het leven en aanzet om de ontvangen gaven 'terug te geven' en te delen met de naaste. Dit werk mag niet gezien worden als een dichten van gaten in de aanwezigheid van staat en publieke instellingen, maar veel meer als aanvulling en noodzakelijke aanwezigheid om attent en waakzaam te zijn tegen over deze laatste en de persoonlijke stijl der initiatieven te bevorderen.

{...}

Er is niemand die niet vrijwilliger kan zijn: ook de armste en meest benadeelde mens kan veel met anderen delen en zijn bijdrage leveren aan de opbouw van een beschaving van liefde.

8

{...}

Zie ook het dossier Paus Benedictus XVI bezoekt Oostenrijk 2007

Bron: Katholiek Nieuwsblad, samenvatting Sef Adams

Publicatiedatum: 12 september 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam