• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Privé ontmoeting tussen Paus Franciscus en de Confederatie van mannelijke en vrouwelijke Religieuzen van Latijns Amerika en de Caraïben

P. Lombardi geeft geen commentaar op de private uitspraken van Paus Franciscus, door Latijns Amerikaanse religieuzen gerapporteerd, en volgens dewelke hij de heiligheid van zijn medewerkers bevestigt, evenals het kwaad van abortus maar vooral de “belangen” die daarachter schuilgaan. De Paus zou ook zijn bezorgdheid hebben geuit over twee stromingen: een pelagiaanse en een gnostische, pantheïstische stroming in de Kerk. En vervolgens het bestaan van een “homo lobby”, ook in de Kerk.

De Paus had een privé ontmoeting van ongeveer een uur met religieuzen uit Latijns Amerika, donderdag 6 juni in het Vaticaan: een audiëntie met vertegenwoordigers van de Confederatie van mannelijke en vrouwelijke religieuzen van Latijns Amerika en de Caraïben (CLAR). Passages uit het gesprek met de Paus werden gepubliceerd op de website van de Chileense katholieke site "Reflexion y Liberacion".

Heiligheid van de Curie

Eén enkele passage heeft de aandacht weerhouden: het bestaan van een “homo lobby”. Doch de religieuzen leggen de Paus heel wat stralender woorden in de mond. Volgens hen zegt de Paus dat er heiligen zijn onder zijn medewerkers ... en om dit kracht bij te zetten, “verklaart” hij ze reeds “heilig” nu ze nog in leven zijn. Ook Paus emeritus Benedictus XVI heeft zijn medewerkers van de Curie lof toegezwaaid, door bijvoorbeeld op 24 februari laatstleden, zijn dank aan hen uit te drukken.

Doch in de herinnering van Vaticaankenners werd de laatste jaren nooit zo een sterke uitspraak gehoord als deze van Paus Franciscus, jezuïet, expert in onderscheiding der geesten: “In de Curie zijn er heiligen (“gente santa”), werkelijk (“de verdad”), er zijn heiligen”. Men kan zich over zo een herhaalde uitspraak alleen maar verwonderen en zich eveneens verbazen dat ze de publieke opinie niet raakt.

Meestal wordt de passage geciteerd waar de Paus zegt dat er ook “corruptie” is in de Kerk: en het is geen “scoop”, de Paus heeft meerdere keren deze corruptie aangeklaagd, meer bepaald in de H. Mis in St.-Martha (bv. op 3 juni). Men is misschien reeds vergeten wat Paus Benedictus XVI zei toen hij nog kardinaal Joseph Ratzinger was en in de meditatie van de Paus Benedictus XVI - Gebed en Kruisweg
Als de graankorrel niet in de aarde valt...
Kruisweg meditaties
(25 maart 2005)
in het Colosseum over de “vuiligheid” in de Kerk sprak. Acht jaar heeft hij zich voor haar zuivering ingezet....

De Chileense website spreekt over de broederlijke sfeer van de ontmoeting en de uitnodiging die Paus Franciscus tot hen richtte om “risico’s te nemen” voor het Evangelie, zoals hij ook vrijdag 7 juni zei tot jongeren van Ignatiaanse spiritualiteit. “In een klimaat van vertrouwen en eenvoud, nodigde Franciscus de verantwoordelijken van CLAR uit geen angst te hebben om hun zending uit te oefenen aan de grenzen: Moed, zoek nieuwe horizonten! Heb geen angst risico’s te nemen voor de armen en de nieuwe mensen die opduiken op het continent”. Hij dankte de religieuzen, zegt dezelfde bron, voor het religieuze leven als “teken en getuigenis van het Evangelie”.

Wat schuilgaat achter abortus

Over zijn verkiezing, zegt de site dat de Paus verklaard heeft: "Ik heb op geen enkel moment de vrede verloren". En wat zijn keuze betreft in het Sint-Marthahuis te wonen: “Ik had geen plannen. Ik heb het gedaan omdat ik voelde dat de Heer het wou”. Over het conclaaf: “Ik had geen enkele kans. Volgens de weddenschappen in London stond ik op de 44e plaats: beeld u in! Wie op mij gewed heeft, heeft veel gewonnen! Het komt niet van mij”.

Voor wat de activiteit van de Kerk betreft, hernam de Paus het voorbeeld van een bejaarde die op een nacht in het metrostation Ottaviano in Rome, stierf van de kou; en dat van kinderen zonder onderwijs, die honger lijden, ook in Argentinië, terwijl het anderzijds “een wereldgebeurtenis” is wanneer de beurzen met enkele punten dalen. De Paus vraagt de waarden “om te keren”, “van koers te veranderen”: “computers zijn niet naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt! Het zijn instrumenten, doch niets meer. Geld is niet naar Gods beeld en gelijkenis. Alleen de mens is Gods beeld en gelijkenis. Men dient van koers te veranderen. Dat is Evangelie".

De website neemt ook een passage over waarin de Paus abortus aanklaagt als een “kwaad” en ook over de belangen spreekt van de abortuswet: “Men dient naar de oorzaak te gaan. Abortus is een kwaad. Dat is duidelijk. Maar welke belangen staan achter de goedkeuring van de abortuswet? Soms zijn leggen grote groeperingen voorwaarden op om financiële steun te geven, u weet dat hé”? Men moet naar de oorzaak gaan, men kan niet bij de symptomen blijven stilstaan. Wees niet bang om het kwaad te onthullen: het doet u geen goed, u zal problemen krijgen; wees niet bang om dit aan het licht te brengen, dat is de profetie van het religieuze leven”, zegt de Paus-jezuïet.

De plaag van het pelagianisme

De Paus sprak meermaals over de plaag van het pelagianisme vandaag: een ketterij van de monnik Pelagius (350-420), waarover de Paus reeds sprak in de Paus Franciscus - Homilie
Wees herders met de geur van uw kudde
Chrismamis - St. Pietersbasiliek, Rome
(28 maart 2013)
, 28 maart: een vorm van voluntarisme dat denkt dat het heil binnen het bereik is van de menselijke inspanning, in plaats van te begrijpen dat het heil een gave is, verkregen door het offer van Christus en door God gegeven, de mens wordt uitgenodigd daar in te treden, vrij. De Paus zei dat deze ketterse opvatting de zin doet verliezen voor de “zalving”, voor het primaat van de genade, omdat men zich baseert op eigen krachten.

Nog altijd volgens deze religieuzen, heeft de Paus hen twee “zorgen” meegedeeld: “De ene, de pelagiaanse stroming in de Kerk. Er zijn “restauratie”-groeperingen. Ik ken er enkele, ik heb hen in Buenos Aires ontvangen. Het is alsof men zestig jaar teruggaat! Voor het Concilie ... alsof men in 1940 leeft ...”. De tweede zorg is de “gnostische”, “pantheïstische stroming”: “De twee stromingen zijn elitair, doch een verkeerd gevormde elite. Ik weet van een algemene overste die de zusters van haar congregatie uitnodigde ’s morgens niet te bidden, maar een geestelijk bad in de kosmos te nemen, dingen van dat genre ... Zij baren mij zorgen omdat zij de Menswording op het spel zetten. De Zoon van God heeft echter ons lichaam aangenomen, het Woord is vlees geworden! Wat doet men met de armen, met hen die lijden? Zij zijn ons vlees! (...) Het Evangelie is geen oude regel noch pantheïsme. Als u naar de voorsteden kijkt, de noodlijdenden, gedrogeerden, naar de mensenhandel … daar is het Evangelie, de armen zijn het Evangelie”.

Wat de Romeinse Curie betreft, zou de Paus over de hervorming gesproken hebben waarbij hij eerst en vooral de heiligheid benadrukte van zijn medewerkers: “In de curie zijn er heiligen (“gente santa”), werkelijk (“de verdad”), er zijn heiligen”. Vervolgens erkende hij, zoals hij in zijn homilies aanklaagt, het bestaan van “corruptie”. Hij vervolgt, nog steeds volgens het verslag van zijn privé toespraak: “Men spreekt over een homo lobby, het is waar. Men moet zien wat men kan doen”. Een lobby, waarover in de pers alleen gesproken werd op het ogenblik dat Paus emeritus en Paus Franciscus elkaar hebben afgelost. “De hervorming van de Curie, is iets dat bijna alle kardinalen gevraagd hebben tijdens de voorbereidende congregaties op het conclaaf. Ik ook. Maar ik ben niet degene die het kan doen, het is een kwestie van beleid … ik heb weinig organisatie. Ik ben daar nooit goed in geweest. Maar de kardinalen van de commissie doen het". Hij citeert organisatoren die een geschenk zijn zoals Oscar Rodríguez Maradiaga (Honduras), coordinator van de groep van 8 kardinalen die in april laatstleden door de Paus gekozen zijn, maar ook Francisco Errázuriz Ossa (Chili) en Reinhard Marx (Duitsland).

De communio onder de Latijns Amerikaanse bisschoppen Wat de beweging betreft van de nieuwe evangelisatie, gelanceerd in Aparecida door de bisschoppen van Latijns Amerika, onderlijnde de Paus dat “Aparecida niet gedaan is”. Aparecida is geen document. Het is een gebeurtenis (...). Aparecida heeft de zending op het continent gelanceerd. Daar voltrekt Aparecida zich, door het elan van de zending".

Aparecida is een Mariaal heiligdom en 250 mensen namen er dagelijks deel aan de H. Mis ondanks hun werk en in het weekend was het heiligdom vol: “het volk Gods begeleidde de bisschoppen bij het afsmeken van de Heilige Geest”, aldus dezelfde bron. Tenslotte zou de Paus aan de religieuzen zijn zorg toevertrouwd hebben voor de religieuze gemeenschappen die bejaard zijn en degene die geen roepingen meer hebben en hij zou CLAR gevraagd hebben zich over hen te ontfermen en na te denken over het financiële aspect en dat van de gebouwen. Hij vroeg hun “gebruik te maken” van dit “zonnige” moment met de huidige prefect van de Romeinse Congregatie voor het Godgewijd Leven – kard. João Bráz de Aviz (Brésil) – en de secretaris – Mgr. José Rodríguez Carballo (Spaans franciscaan). En te dialogeren met de bisschoppen, met CELAM, de nationale bisschoppenconferenties. En te “spreken” met wie een andere opvatting over communio zou hebben ...

Vert. Maranatha-gem.
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 12 juni 2013
Laatst bewerkt: 15 juni 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam