• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jaar van het Geloof: 44 vormsels op het Sint-Pietersplein

Paus Franciscus zal op Paus Franciscus - Homilie
Een Christen wordt gekozen voor grote dingen
5e Zondag van Pasen, waaronder het toedienen van het H. Vormsel aan 44 gedoopten - Sint Pietersplein
(28 april 2013)
het Vormsel toedienen aan 44 gedoopten. De deelnemers worden uitgenodigd een “korte symbolische processie te maken van de obelisk op het Sint-Pietersplein tot aan het graf van de heilige Petrus”, waar zij hun geloofsbelijdenis hernieuwen. Met deze “geloofservaring wil men de gelovigen voorbereiden op de Misviering met de paus”; het gebeuren is geconcentreerd rond het 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
en “belicht de eenheid en universaliteit van de Kerk”.

Ongeveer 70.000 jongeren zijn reeds ingeschreven, die zondag of in de loop van dit jaar - vergezeld van hun catechisten – gevormd worden; een cijfer dat “het enthousiasme” voor het initiatief aantoont. Het Sacrament van het Vormsel in het Jaar van het Geloof drukt “de volledige en vrije instemming uit met het geloof van het doopsel”. De 44 personen die van overal in de wereld komen, vertegenwoordigen symbolisch “de hele Kerk in de vijf werelddelen”. Zij zijn 11 tot 55 jaar oud en werden door hun bisschoppen gekozen. Zij tonen “het gelaat van de Kerk” die aanwezig is daar “waar de mens leeft en lijdt, om aan iedereen hoop te geven”. Er zal ook een gehandicapte persoon bij zijn, om te vertegenwoordigen wie “bevoorrecht zijn in de ogen van de Kerk”, degenen “die al haar aandacht verdienen”.

Na de viering met de paus zullen de jongeren en hun familie samen met hem verbroederen. ’s Namiddags zullen drie getuigen het woord nemen in de zaal Paulus VI.

Publicatiedatum: 27 april 2013
Laatst bewerkt: 30 april 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam