• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Samenvatting Motu Proprio "Summi Pontificis electio"

5 september Motu Proprio "H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Summi pontificis electio
Over het vacant zijn van de Apostolische Stoel en de Pauskeuze in Rome (5 september 1962)
" van de H. Vader, waarbij enkele voorschriften worden gegeven voor de periode Vacante Sede Apostolica (AAS 54 (1962) 632-640).

In de sterfkamer van een Paus mag voortaan niemand meer fotograferen of bandopnamen maken. Eenieder, die van de gestorven Paus om archief- of documentaire redenen een foto moet maken, moet daarvoor eerst toestemming hebben van de camerlengo. Deze mag eerst dan toestemming geven, wanneer de gestorven Paus met de pauselijke gewaden bekleed is. Deze bepalingen staan in bovengenoemd Motu Proprio. Met deze bepalingen wil Paus Joannes duidelijk het risico vermijden, dat op sensatiebelusten uit zijn omgeving geld slaan uit zijn overlijden, zoals dat de vroegere lijfarts Dr. Galeazzi Lisi op zeer onbehoorlijke wijze heeft gedaan bij het overlijden van Pius XII.

Het Motu Proprio bepaalt verder, dat voor de keuze van een Paus voortaan slechts een twee-derde meerderheid vereist is en niet meer de twee-derde meerderheid plus een. De plus-een-bepaling blijft alleen dan gehandhaafd wanneer het getal der in het Conclaaf aanwezige kardinalen niet door drie deelbaar is. De aantekeningen der kardinalen in Conclaaf moeten voortaan aan de camerlengo, respectievelijk aan de ranghoogste kardinaal-bisschop, -priester of -diaken overhandigd worden. Zij worden dan gebundeld, verzegeld en in het archief bewaard. De constitutie van Pius XII bepaalde dat deze stukken na iedere stemming verbrand moesten worden.

Voortaan moet de camerlengo na afloop van het Conclaaf een schriftelijk rapport samenstellen, dat gefiateerd dient te worden door de rangoudsten der drie kardinaalsrangen. Dit rapport moet de bijzonderheden bevatten van de diverse stemmingen. Het moet in het archief worden opgeborgen en mag slechts met toestemming van de Paus ter inzage gegeven worden.

Wanneer bij de dood van een Paus het ambt van een camerlengo vacant is, moet het kardinalencollege zo snel mogelijk uit zijn midden een nieuwe camerlengo kiezen. Totdat deze gekozen is neemt de deken van het kardinaalscollege de taak van de camerlengo op zich.

Over de begrafenis bepaalt Paus Johannes, dat het stoffelijk overschot na de absoute door de Martha-poort uit de St. Pieter gebracht moet worden naar de Vaticaanse crypte. De verzegeling van de kist in de crypte mag slechts bijgewoond worden door de gespecialiseerde arbeiders, die het werk doen, door de rangoudtste der kardinalen in de drie kardinaalsorden ; door de aartspriesters van de basiliek van St. Pieter, door de kardinaal-staatssecretaris en door de familieleden van de Paus.

(Samenvatting KNP).

Publicatiedatum: 5 september 1962
Laatst bewerkt: 11 februari 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam