• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus tot de Curie bij het uitwisselen van Kerstgroeten

"Het geloof in de schepping is uiteindelijk beslissend voor onze verantwoordelijkheid voor de aarde. Zij is niet alleen maar ons eigendom, dat we naar ons goeddunken kunnen uitbuiten. Ze is echter veel meer de gave van de Schepper, die in haar een innerlijke ordening heeft meegegeven. Daarom geeft hij ons als de rentmeesters van Zijn schepping aanwijzingen, hoe wij ons moeten gedragen." Een milieu-ethiek is noodzakelijk volgens de Paus.

Het feit dat de aarde, de schepping een afspiegeling is van de Scheppergeest, dat ook haar rationele structuren, die men via experimenten quasi aanraken aan, in zich een ethische oriëntering bevat. De Geest, die het geformeerd heeft, is meer dan matematiek - het is het goede in persoon, die door de zeggingskracht van de Schepping ons de juiste weg wijst."

"Omdat het geloof in de Schepper een wezenlijk onderdeel vormt van het Christelijk Credo, mag en kan de Kerk zich er niet toe beperken, alleen de boodschap van heil over te brengen. Ze heeft een verantwoordelijkheid voor de schepping en moet die verantwoordelijkheid ook openlijk laten gelden. En daarbij mag ze niet alleen het milieu, het water en de lucht als gemeenschappelijke goederen van iedereen beschermen. De Kerk moet ook de mensen beschermen tegen zelfvernietiging. De mens is noodzakelijk wil men op een juiste manier de ecologie verstaan."

Het niet naar de stem van God luisteren, die Zich in de taal van de schepping laat horen, zal leiden tot zelfvernietiging van de mens en daarmee van het werk, dat God zelf gemaakt heeft.

"Wat vaak met de term "gender" wordt aangegeven en bedoeld is, leidt uiteindelijk tot de zelfemancipatie van de mens los van de schepping en van de Schepper. De mens wil zichzelf scheppen en uitsluitend en alleen zelf bemoeien met wat hem betreft. Maar zo leeft hij tegen de waarheid in, tegen de Scheppergeest. De regenwouden verdienen zonder meer onze inzet tot bescherming ervan, maar niet minder verdient de mens als schepsel onze bescherming, omdat in hem een boodschap is geschreven, die op geen enkele manier de vrijheid van de mens vermindert, maar juist zijn vooronderstelling is."

Het huwelijk als levenslange verbintenis van man en vrouw noemde Benedictus XVI een "Sacrament van de schepping". Tegen deze achtergrond heeft zijn voorganger Paus Paulus VI veertig jaar geleden zijn Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
laten verschijnen, die de liefde tegen een seksualiteit als consumptieartikel en de natuur van de mens tegen manipulatie verdedigde.

In zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot leden van de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2008
Sala Clementina (werkvertaling in ontwikkeling)
(22 december 2008)
ging hij ook in op het fenomeen van de "Wereldjongerendagen" Hij verdedigde deze ontmoeting tegen kritiek ook vanuit de eigen kringen.

Zie ook berichten uit het KN:

Publicatiedatum: 22 december 2008
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam