• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: 'Concilie was geen breuk'

Het Tweede Vaticaans Concilie moet niet gezien worden als een "breuk". Bezien door de bril van "de continuïteit en de hervorming", kunnen de Conciliedocumenten "antwoorden geven op de grote sociale en culturele veranderingen van onze tijd".

Dit H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Finis Concilio Oecumenico Vaticano II
Commissies ter uitvoering van een aantal punten van het Concilie (3 januari 1966)
.

Vooral de realiteit van het "rijk Gods" moet opnieuw ontdekt worden, aldus Benedictus. Voor vele mensen ligt dit echter buiten hun blikveld. Ze accepteren geloof alleen als iets subjectiefs, "als zou het alleen gaan om iets intiems, privés, dat niets met het openbaar bewustzijn te maken heeft".

Ten diepste komt de crisis die Europa treft, voort uit dit gebrek aan openheid voor het transcendente, zei de paus: "Het is een spirituele en morele crisis. De mens doet alsof hij een identiteit heeft die hij helemaal alleen in elkaar kan knutselen."

De paus sprak tijdens zijn toespraak ook over de tanende religieuze praxis in de westerse wereld.

Paus Benedictus XVI heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de “achteruitgang van de religieuze praktijk” in de christelijk gevormde landen van het Westen.

Vele gedoopten hebben hun christelijke identiteit verloren, aldus de paus tegenover Italiaanse bisschoppen. Tegelijkertijd riep de paus op tot een herbeleving van het geloof en een vastberaden christelijk getuigenis.

In een tijd waarin “God voor velen de grote onbekende geworden is”, is een hernieuwing van het geloof onontbeerlijk voor de herevangelisering, aldus de paus.

Vele gedoopten zijn niet meer vertrouwd met de wezenlijke geloofsinhoud of twijfelen aan de kerkelijke leer. Anderen zijn van mening dat hun religieuze overtuiging ook zonder kerkelijke bemiddeling beleefd kan worden. Bovendien wordt de boodschap van het Rijk Gods vaak gereduceerd tot morele waarden en niet meer als de “centrale kern van het christelijk geloof’ beschouwd.

Deze ontwikkeling vertaalt zich in dalend kerkbezoek en afnemende biechtpraktijk.

Het geestelijke en morele erfgoed waar het Westen in wortelt wordt vandaag niet meer in zijn grote waarde verstaan. Zo riskeren zelfs ooit christelijke landstreken tot “onherbergzame woestijnen te worden”. Vooral samenlevingen met oude christelijke tradities worden vandaag door secularisme bedreigd, aldus de paus. Die holt hun culturele identiteit uit.

Tot in de jongste geschiedenis is het christendom in veel landen een “verbindend referentiepunt” geweest. De wetenschappelijke rationaliteit en de technische cultuur neigen er echter toe over hun eigen grenzen heen alle levensterreinen te bepalen.

Alleen dat wat empirisch bewezen kan worden geldt nog als zeker. Dat leidt tot een groeiende vraag naar spiritualiteit en het bovennatuurlijke.

De paus wees erop dat nieuwe methoden alleen niet volstaan om het christelijk geloof opnieuw te beleven. Van belang is allereerst een innerlijke vernieuwing van degenen die het geloof verkondigen.

Het in oktober beginnende ‘Jaar van het geloof’ biedt een goede gelegenheid voor die vernieuwing. Daarbij dient de twintig jaar geleden verschenen Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
maatgevend te zijn, aldus de paus.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 24 mei 2012
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam