• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Brief over het vieren van de Eucharistie

Kardinaal Eijk heeft op 5 maart een brief gestuurd aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers die werkzaam zijn met een zending van de aartsbisschop van Utrecht, alsmede de emeriti en gepensioneerde pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers in het Aartsbisdom Utrecht. Daarin gaat hij in op de waardige en juiste viering van de H. Eucharistie, mede naar aanleiding van de recente overtredingen op dit vlak binnen de parochie Sint Jan de Doper.

Binnenkort zal op de website van het aartsbisdom een document met praktische richtlijnen worden gepubliceerd onder de titel ‘Nederland
Over bepaalde onderdelen van de H. Eucharistie
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
(7 maart 2012)
’. Dit document geeft antwoord op een aantal praktische vragen die zijn gerezen over de waardige en juiste viering van de H. Eucharistie.

Publicatiedatum: 7 maart 2012
Laatst bewerkt: 7 maart 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam