• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

125 stemgerechtigde kardinalen

ROME (KerkNet) – Het consistorie van 18 en 19 februari a.s. is het vierde consistorie (een bijeenkomst van de kardinalen onde voorzitterschap van de paus) na dat van maart 2006, november 2007 en november 2010 dat door paus Benedictus XVI wordt samengeroepen voor de creatie van nieuwe kardinalen. Door de aanstelling van de 22 nieuwe kardinalen telt het kardinaalscollege 214 kardinalen. Daarvan hebben er 125 de leeftijd van 80 jaar nog niet bereikt. Zij zijn dus stemgerechtigd, onder meer indien een nieuwe paus moet worden gekozen. 64 van hen zijn door Paus Benedictus XVI gecreëerd.

Eeuwenlang kende het 'Heilig College' slechts 70 kardinalen. Johannes XXIII was de eerste die dit in 1958 veranderde. Paulus VI voerde op zijn beurt een aanpassing van het college van kardinalen door en bepaalde dat het aantal van 120 kardinalen beneden de 80 jaar niet mocht worden overschreden. Een limiet voor het aantal kardinalen boven de 80 werd niet langer gesteld. De Poolse paus Joannes Paulus II heeft het aantal van 120 stemgerechtigde kardinalen meermaals overschreden. Benedictus XVI tracht zich wel aan de regel te houden. Dat dit aantal toch wordt overschreden, heeft te maken met het feit dat binnenkort al enkele kardinalen de leeftijd van tachtig jaar bereiken.

Volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
worden de kardinalen gecreëerd per formeel decreet van de paus dat openbaar wordt gemaakt in aanwezigheid van de kardinalen. Ze zijn pas kardinaal als hun creatie ook daadwerkelijk per decreet is bekrachtigd. Enkel de paus heeft de macht nieuwe kardinalen te creëren en hun namen, in aanwezigheid van het Heilig College, officieel aan te kondigen. Door het kerkelijk recht wordt bepaald dat indien een kardinaal zou overlijden voordat zijn naam per decreet formeel wordt aangekondigd, hij nog geen kardinaal is. Dat was onder meer het geval bij de bekende Duitse theoloog Hans Urs van Balthasar, die nog stierf voordat het consistorie plaatsvond. Indien een paus zou sterven voordat het consistorie plaatsheeft, zijn de voorgedragen kardinalen nog geen kardinaal en mogen ze bijgevolg ook niet deelnemen aan een conclaaf waarin een nieuwe paus wordt verkozen.

Zie ook bericht 26-06-2018: Uitbreiding van het aantal Kardinaal-Bisschoppen

Publicatiedatum: 7 januari 2012
Laatst bewerkt: 2 juli 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam