• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept op tot herontdekking van de echte Kerst

Tijdens de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het heilige Kerstfeest
Vaticaan, Aula Paulus VI
(21 december 2011)
van 21 december sprak de Paus over het Kerstmysterie. (samenvatting)

Kerstmis is niet alleen de verjaardag van Jezus' geboorte. Het is meer dan dat. Het is het vieren van het mysterie dat de geschiedenis van de mens tekende en nog altijd tekent. God zelf kwam om onder ons te wonen (Joh. 1, 14), werd een van ons. Men kan zich afvragen: hoe is het mogelijk, dat ik nu beleef wat zo lange tijd geleden gebeurde? Hoe kan ik op vruchtbare wijze deelnemen aan de geboorte van de Zoon van God, die meer dan twee duizend jaar geleden plaats vond? In de Heilige Mis tijdens de nacht van Kerstmis herhalen we in de psalm het vers: "Heden is ons de Verlosser geboren". Dit heden komt herhaaldelijk voor in de Misvieringen van Kerstmis en verwijst naar Jezus' geboorte en de verlossing die dit met zich mee brengt.

Door aan te geven dat Jezus heden wordt geboren, onderstreept de liturgie dat deze geboorte de hele geschiedenis betreft en doordringt, en ook vandaag een werkelijkheid is die we juist kunnen bereiken in de liturgie. Voor ons hernieuwt zich in de viering van Kerstmis de zekerheid dat God werkelijk aanwezig is onder ons, nog altijd 'vlees' en niet alleen veraf; ofschoon Hij bij de Vader is, is Hij ons nabij.

Ik wil dit benadrukken omdat de hedendaagse mens, die 'sensibel' is voor het empirisch toetsbare, steeds meer moeite heeft de eigen horizonten te openen en de wereld van God binnen te gaan. De verlossing van de mensheid vindt zeker plaats op een bepaalde en identificeerbare tijd: in het leven van Jezus van Nazareth; maar Jezus is de Zoon van God, is God zelf, die niet alleen heeft gesproken tot de mens, maar mens is geworden en blijft. De Eeuwigheid is binnengetreden in de grenzen van tijd en ruimte om de ontmoeting met Hem heden mogelijk te maken.

Met Kerstmis ontmoeten wij de tederheid en de liefde van God, die over ons neerdaalt, over onze beperkingen, onze zwakheden, onze zonden. Paulus zegt dat Jezus Christus bestond (...) in gelijkheid met God (...) zich van zichzelf heeft ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden (Fil. 2, 6-7). Kijken we naar de stal: God vernedert zich om in een kribbe te liggen, wat al vooruitloopt op de vernedering in het uur van zijn lijden. Het hoogtepunt in de geschiedenis van liefde tussen God en de mens voltrekt zich in de kribbe van Bethlehem en het graf in Jeruzalem.

Laten we Kerstmis met vreugde tegemoet gaan. Laten we deze wonderbare gebeurtenis beleven: de Zoon van God wordt ook heden geboren, God is ieder van ons waarlijk nabij en wil ons ontmoeten. Hij is het ware licht dat de duisternis verdringt en doorbreekt, die ons leven en de mensheid omgeeft. Laat ons de geboorte van de Heer beleven, terwijl wij de oneindige liefde van God overwegen die ons tot zich heeft verheven door het mysterie van de menswording, het lijden, de dood en verrijzenis van zijn Zoon.

Samenvatting: Katholiek Nieuwsblad / Sef Adams

Publicatiedatum: 21 december 2011
Laatst bewerkt: 22 december 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam