• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pauselijke Commissie voor historische wetenschappen plant Opus Magna over Vaticanum II

BRUSSEL (KerkNet/CNS) – Het Pauselijke Commité voor de historische Wetenschap wil naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie een evenwichtige en wetenschappelijk gefundeerde studie publiceren. Vele van de meer dan tweeduizend kardinalen, bisschoppen en theologen die van veraf of dichtbij bij het Concilie van 1962 tot 1965 waren betrokken, hielden daarover dagboeknotities, brieven en toespraken bij. De Commissie roept nu archivarissen van kerkelijke archieven, maar net zo goed familieleden van de betrokkenen op die notities ter beschikking te stellen voor de studie.

Pater Bernard Ardura, voorzitter van de Commissie: “Er bestaan twee tegengestelde interpretaties met betrekking tot het Concilie. Voor de enen was dit een breukmoment en kan er zelfs worden gesproken over ‘voor’ en ‘na’ het Concilie. Maar volgens anderen was dit zelfs geen echt Concilie, omdat er geen dogma werd afgekondigd en niemand werd geëxcommuniceerd. Wij willen tot een meer evenwichtige visie komen, op basis van documenten.”

Ter gelegenheid van de herdenking van het slot van de 50ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie komt in 2015 ook nog een congres van historici, die zich zullen buigen over de inhoud van de leer van het Concilie en de verschillende interpretaties daarvan. Volgens Bernard Ardura was het Concilie in alle geval een unieke ervaring van collegialiteit: “In die tijd bestonden in de meeste landen nog geen nationale bisschoppenconferentie. Dit was voor velen de eerste ervaring van collegialiteit.”

Bron: zenit.org
Vert.: Sorores Christi

Publicatiedatum: 3 december 2011
Laatst bewerkt: 5 december 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam