• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bisdom Doornik organiseert diocesane synode

DOORNIK (KerkNet) – Mgr. Guy Harpigny en zijn bisdom Doornik organiseren als eerste Belgische bisdom sinds het Tweede Vaticaans Concilie een diocesane synode. De rondvraag, die moet plaatsvinden volgens in het kerkelijk recht nauwkeurig omschreven regels, moet een nieuw elan geven aan het bisdom. Zij biedt ook de kans om samen na te denken over de zending van de Kerk in het bisdom. De synode eindigt in oktober 2013. Sinds Vaticanum II vond een 800-tal diocesane synoden plaats. De idee voor het initiatief in het bisdom Doornik ontstond naar aanleiding van het ‘Ad limina’-bezoek van de Belgische bisschoppen in mei 2010.

De diocesane synode, die niet mag worden verward met de bisschoppensynode van de wereldkerk, verloopt in vier fasen. Na een periode van bewustmaking van gelovigen in het bisdom Doornik en drie startvieringen, volgt een rondvraag. Daarin wordt op initiatief van bisschop Guy Harpigny nagedacht over de Kerk als Sacrament van eenheid, 49 pastorale eenheden en niet-territoriale pastoraal, roeping en het godgewijde leven en het gezin als plaats van christelijke initiatie. De bisschop probeert in die periode ook zoveel mogelijk plaatselijke groepen te bezoeken. Aansluitend worden de verschillende voorstellen tijdens een diocesane vergadering voorgelegd en besproken. Het proces eindigt met de afkondiging door de bisschop van een serie decreten, die ook in de pastorale actie en de oriëntaties vorm moeten krijgen.

Wat is een diocesane synode?

De traditie van de diocesane synoden gaat terug tot de 6de eeuw, toen priesters met hun bisschop voor overleg samenkwamen. Het Concilie van Trente onderstreepte opnieuw het principe van synodaliteit en bepaalde zelfs dat dergelijke synode jaarlijks zou worden gehouden. Dat bleek praktisch onhaalbaar en tussen 1789 en 1849 werden nauwelijks nog synoden gehouden. Vanaf 1850 knoopten vooral bisdommen in Frankrijk, de VS en Italië opnieuw aan bij de traditie. Elders kenden zij weinig navolging.

De belangrijkste vernieuwing vond plaats onder impuls van het Tweede Vaticaans Concilie. Toen werd bepaald dat ook leken en religieuzen aan het initiatief kunnen deelnemen, al moeten priesters de meerderheid vormen. De benaming, die ontleend is aan het Grieks, verwijst naar het samen op weg gaan. In principe wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke consensus. De synode, waarvan de taak nauwkeurig is omschreven, kan slechts op initiatief van de bisschop worden samengeroepen.

Groot gezag

Prof. Arnaud Join-Lambert (UCL) licht toe: “Er bestaat geen officiële lijst van het aantal synoden. Sinds Vaticanum II vonden minstens 785 diocesane synoden plaats. Koploper in Europa is Italië met 120 synoden, gevolgd door Frankrijk met 70 synoden, al werden er daarvan enkele nooit afgesloten. De besluiten van dergelijke bijeenkomst hebben groot gezag omdat zij de vrucht zijn van een lange raadpleging en door de bisschop plechtig worden afgekondigd.“ Sinds de wijziging van het kerkelijk recht in 1983 zijn bisdommen niet langer verplicht om synoden te organiseren.

Publicatiedatum: 24 november 2011
Laatst bewerkt: 24 november 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam