• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Benedictus XVI schrijft brief aan de Chinese Katholieken

BRUSSEL (KerkNet/VIS/RadVat/IOL/CWN) – In Rome werd zaterdag de langverwachte Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieke Kerk in de Volksrepubliek China
(27 mei 2007)
voorgesteld. De brief is een onderdeel van het charmeoffensief van de Heilige Stoel om de relaties met China te normaliseren en tevens een bemoediging voor Chinese katholieken. De paus richt de brief aan de verdeelde gemeenten van de Chinese katholieke Kerk, en in het bijzonder aan “bisschoppen, priesters, personen van het godgewijde leven en gelovige leken van de katholieke Kerk in de Volksrepubliek China”. Of Rome in het opzet slaagt om - 26 maanden na het aantreden van de paus - een doorbraak te forceren voor een van de belangrijkste onopgeloste problemen van de wereldkerk blijft af te wachten. Chinese verantwoordelijken riepen al eind vorige week bisschoppen van de patriottische vereniging samen in Huariou (nabij Peking) om een antwoord voor te bereiden. Volgens Asianews staan zij onder bijzonder zware druk om hun onafhankelijkheid ten aanzien van Rome te onderstrepen. De paus is in enkele passages – onder meer over de godsdienstvrijheid en het recht om bisschoppen te benoemen- bijzonder duidelijk. Wellicht valt dat niet in goede aarde bij de patriottische vereniging, die dreigt met nieuwe bisschopswijdingen zonder instemming van Rome.

De diplomatieke relaties tussen China en het Vaticaan werden in 1951 verbroken, kort na de machtsovername door Mao. De Chinese overheid besliste toen enkel nog erediensten toe te laten in de door haar gecontroleerde kerken. Miljoenen Chinezen bleven trouw aan Rome, waardoor er zich naast de regeringsgetrouwe patriottische Kerk ook een sterke ondergrondse, vervolgde roomsgetrouwe katholieke Kerk ontwikkelde. Peking is er nooit in geslaagd die onder haar controle te brengen. De vijandigheid tussen beide Kerken werd doorheen de jaren fel afgezwakt en een groot deel van de patriottische bisschoppen zijn inmiddels ook erkend door Rome. Toch moeten er nog vele moeilijkheden overwonnen worden voordat Peking ook daadwerkelijk relaties aanknoopt met het Vaticaan. Peking wil dat Rome zijn banden met Taiwan verbreekt en eist het recht de katholieke bisschoppen te benoemen.

De pas gepubliceerde brief, die al met Pinksteren door de paus ondertekend werd, is het onmiddellijke resultaat van het Chinaoverleg dat in januari in Rome plaatsvond. Duidelijk is dat het Vaticaan een constructieve dialoog wil met de Chinese overheid, maar Rome vergeet ook de vele katholieken niet die omwille van hun geloof vervolgd worden. In dat kader past ook de nadrukkelijke oproep tot godsdienstvrijheid. De paus onderstreept in de 28 pagina’s tellende brief, die zich als een soort mini-encycliek aandient, de eenheid van de patriottische en katholieke Kerk en hij roept de Chinese katholieken op tot eenheid met de paus en de wereldkerk. Delicaat is de passage waarin de bisschopswijdingen ter sprake komt, bijzonder in het licht van de wijdingen die in het verleden zonder de toestemming van Rome plaatsvonden. De paus onderstreept het recht om bisschoppen te benoemen, maar toont zich ook bereid hierover met de Chinese leiders naar een oplossing te zoeken. Dat vereist dat er bij beide partijen goede wil is en de bereidheid om tot een oplossing te komen. Hij noemt de Chinese katholieke families de hoop van de Kerk en roept de Chinese Kerk op de waarde van het huwelijk en het gezin te blijven onderstrepen. Het tweede deel van de brief bevat enkele pastorale aanbevelingen. Gelovigen krijgen daarin de raad zich bij voorkeur tot roomsgetrouwe bisschoppen en priesters te wenden. De beperkingen die de regering in Peking aan de gelovigen oplegt, 'verstikken' de Kerk en zaaien verdeeldheid onder de gelovigen. Ondergrondse priesters krijgen weliswaar toestemming met patriottische priesters te concelebreren, maar op voorwaarde dat dit niet strijdig is met de basisprincipes van het geloof en de Kerk. Chinese verantwoordelijken worden opgeroepen aan vertegenwoordigers van de Chinese katholieke Kerk internationale contacten toe te staan: “Dat is een elementair aspect van de godsdienstvrijheid”.

Tot slot roept paus Benedictus XVI 24 mei uit tot wereldgebedsdag voor de katholieke Kerk in China. In Rome wordt nu met erg veel belangstelling gewacht op de reactie van het bewind in Peking – maar wellicht nog meer van ondergrondse, roomsgetrouwe gelovigen.

Zie ook:

Publicatiedatum: 1 juli 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam