• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI herinnert aan het primaat van de Gregoriaanse zang

In de brief Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Grootkanselier van het Pauselijk Instituut voor Sacrale Muziek ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de stichting van dit Instituut
(13 mei 2011)
, herinnerde Benedictus XVI aan “het doel van de sacrale muziek” en aan “de fundamentele criteria van de traditie”: “de zin van gebed, waardigheid en schoonheid; volledige instemming met de liturgische teksten en gebaren; de betrokkenheid van de samenkomst en dus een legitieme aanpassing aan de plaatselijke cultuur tegelijk met het behoud van de universaliteit van de taal; het primaat van de Gregoriaanse zang als hoogste model van sacrale muziek, en een wijze waardering van andere uitdrukkingsvormen die deel uitmaken van het historisch-liturgisch patrimonium van de Kerk, vooral, doch niet uitsluitend, de polyfonie; het belang van de schola cantorum, bijzonder in kathedrale kerken”.

“Het zijn belangrijke criteria”, vervolgde de paus, “waarmee rekening moet gehouden worden, ook vandaag”. Soms werden deze elementen, zoals de waarde van het grote Kerkelijk patrimonium van sacrale muziek of de universaliteit - een kenmerk van Gregoriaanse zang, beschouwd als de uitdrukking van een opvatting die eigen was aan een verleden dat moest vergeten en verwaarloosd worden, omdat het de vrijheid en creativiteit van het individu en van gemeenschappen beperkte”.
“Doch wij moeten ons steeds afvragen: wie is het eigenlijke subject van de liturgie?”, benadrukte de paus. “Het antwoord is eenvoudig: de Kerk”. “Niet het individu of de groep die de liturgie viert, maar in de eerste plaats Gods werking doorheen de Kerk, met haar geschiedenis, rijke traditie en creativiteit.”

Vert. Sorores Christi

Publicatiedatum: 1 juni 2011
Laatst bewerkt: 4 juni 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam