• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: Gebrek aan hoop is echte armoede

BRUSSEL (Kerknet/VIS) - Paus Benedictus XVI heeft vanmorgen de raad van bestuur van de Stichting Populorum Progressio voor Latijns-Amerika en de Caraïben ontvangen. De raad was in Rome samen voor zijn jaarlijkse algemene vergadering. De paus herinnerde eraan dat zijn voorganger de stichting vanaf haar ontstaan in 1992 toevertrouwd heeft aan de Pauselijke Raad 'Cor Unum'. "Johannes Paulus II dacht daarbij allereerst aan de oorspronkelijke bevolking, bedreigd door de postmoderne cultuur maar toch bereid de naar de evangelische boodschap te luisteren (...) Wat vijftien jaar geleden startte, moet vandaag blijven doorgaan volgens de toen vastgelegde principes van de bescherming van de menselijke waardigheid en de strijd tegen de armoede."

Integrale mens
Paus Benedictus XVI onderstreepte twee karakteristieken van de Stichting Populorum Progressio. De ontwikkeling van de betrokken volkeren moet om te beginnen als pastoraal principe vertrekken vanuit een algemene antropologische mensvisie. Het gaat om een integrale bevordering van de mens, die niet alleen aandacht heeft voor de sociale en materiële aspecten van het bestaan, maar ook voor de verkondiging van het geloof. "Echte menselijke armoede", aldus de paus, "ligt immers vaak in een gebrek aan hoop, in de afwezigheid van een Vader, die het leven echt zin kan geven."

Methode
"Het tweede basiskenmerk is de exemplarische werkmethode van de stichting, die model kan staan voor gelijksoortige structuren. De hulpprojecten worden bestudeerd door de raad van bestuur, waarin bisschoppen van de verschillende Latijns-Amerikaanse regio's zetelen, die uitstekend geplaatst zijn om ze te evalueren. De knopen worden dus doorgehakt door diegenen die de problemen en de echte noden van de betrokken bevolking het beste kennen."

Geen paternalisme
Paus Benedictus XVI herinnerde ook aan de noodzaak om elke vorm van paternalisme te vermijden. Betutteling is vernederend voor de armen en bovendien een remmende factor voor nieuwe initiatieven. "Daarnaast moet ook gecontroleerd worden of de fondsen telkens integraal belanden bij wie ze daadwerkelijk nodig heeft, zonder verloren te gaan in de meanders van de bureaucratie."

Geloofsgemeenschap
"Latijns-Amerika is een regio die rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, waar de bestaande kloof tussen de verschillende inkomenniveaus plaats moet maken voor een rechtvaardige verdeling van de goederen en de winsten", voegde de paus eraan toe. "Tegenover de secularisatie, het succes van religieuze sekten en de kansarmoede van zovele mensen is het levensbelangrijk gemeenschappen te vormen die één zijn in geloof, naar het voorbeeld van de heilige Familie in Nazareth, waar mensen het blijde getuigenis kunnen vinden van wie in de Heer het licht ziet dat naar een waardiger leven leidt."

Zie ook: Pauselijke Raad 'Cor Unum'

Publicatiedatum: 14 juni 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam