• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Circa 50 vroegere anglicaanse priesters tot Rooms Katholiek diaken gewijd

In de eerste dagen van mei 2011 is op vele plaatsen in het Verenigd Koninkrijk de diakenwijding toegediend aan priesters die de anglicaanse gemeenschap verlaten hebben om terug te keren in de schoot van de Moederkerk. Ze maken gebruik van de mogelijkheden die Paus Benedictus XVI heeft gegeven met de Apostolische Constitutie Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
waarbij het eenvoudiger is geworden voor gelovigen uit de anglicaanse gemeenschap over te stappen naar de Rooms Katholiek Kerk.

In diverse RK Bisdommen hebben de kandidaten voor de diakenwijding de Rooms Katholieke vieringen van de Goede Week bijgewoond. Zo waren de kandidaten voor het Bisdom Westminster aanwezig bij de Chrismamis op Witte Donderdag, waarna het Sacrum Triduum in een seminarie hebben doorgebracht. Een andere groep vierde deze dagen in het Bisdom van Southwark in de kerk, waar de Zalige John Henry Newman, co-patroon van het Personele Ordinariaten, zijn eerste H. Mis opdroeg, nadat hij Rooms Katholiek was geworden. Het is de bedoeling dat rond Pinksteren 2011 de meeste van deze nieuwe diakens de priesterwijding zullen ontvangen. Zij zullen allen opgenomen worden in het Personele Ordinariaten. Hiermee is in vrij korte tijd een hierarchie opgebouwd binnen dit Ordinariaat, waardoor het ook eenvoudiger is dat hele parochies tegelijk de overstap kunnen maken met behoud van enige van de anglicaanse tradities.

Bron: www.ordinariate.org.uk

Publicatiedatum: 11 mei 2011
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam