• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. Jeanne d'Arc - samenvatting

Tijdens de algemene audiëntie van 26 januari sprak Paus Benedictus XVI over de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Jeanne dArc
(26 januari 2011)
(1412-1431). Jeanne d’Arc kon niet schrijven of lezen, maar we kennen haar uit de stukken van de twee processen die zij onderging: het veroordelingsproces (VP) tijdens haar laatste maanden (februari/mei 1431) en het nietigheidsproces (NP) Procès de Condamnation de Jeanne d’Arc, III vol.; Procès en Nullité de la Condamnation de Jeanne d’Arc, V vol. (Paris 1960-1989).

Jeanne werd geboren in een boerengezin in Domrémy, gelegen tussen Frankrijk en Lotharingen. In haar goede godsdienstige opvoeding was veel plaats voor de spiritualiteit van de naam Jezus, zoals die toen werd geleerd door Bernardinus van Siena. In de dramatische context van de Honderdjarige Oorlog toonde Jeanne van jongs af aan naastenliefde en medelijden voor armen, zieken en lijdenden.

Door haar eigen woorden weten wij van de rijke mystieke ervaring op haar dertiende VP I, p.47-48. Via de ‘stem’ van aartsengel Michaël voelde Jeanne zich door de Heer geroepen tot intenser christelijk leven en tot bevrijding van haar volk. Haar engagement met het lijden van haar volk werd enorm gesterkt door een diepe mystieke relatie met God. Na jaren van verborgen leven volgden twee korte maar heftige jaren van openbaar leven: een van handelen en een van lijden.

Begin 1429 begon Jeanne haar bevrijdingswerk. Zij had een sterke en doortastende persoonlijkheid met een overtuigende uitwerking op onzekere en ontmoedigde mannen. Zij overwon alle hindernissen en ontmoette de toekomstige Franse koning, Karel VII. Op 22 maart 1429 dicteerde Jeanne een vredesvoorstel aan de koning van Engeland, die Orléans belegerde VP I, p.221/2. Het werd afgewezen. Toen voerde Jeanne met succes de slag om de bevrijding van die stad. Een ander hoogtepunt was de kroning van Karel VII te Reims op 17 juli 1429.

Jeannes lijden begon op 23 mei 1430, toen zij in handen van de vijand viel. In Rouen begon in februari 1431 het lange en dramatische veroordelingsproces, dat op 30 mei eindigde op de brandstapel. Het grote proces werd voorgezeten door twee kerkelijke rechters, bisschop Pierre Cauchon en inquisiteur Jean le Maistre. In werkelijkheid werd de procesgang volledig gestuurd door een groep Parijse theologen met een tegengestelde politieke keuze aan die van Jeanne. Zij waren als raadslieden toegevoegd en oordeelden a-priori negatief over haar persoon en missie. Zij veroordeelden haar als ketterse.

Op ochtend van 30 mei werd Jeanne naar de brandstapel gebracht. Zij vroeg een van de priesters een processiekruis hoog te houden, recht voor de brandstapel. Ze stierf opkijkend naar Jezus en keer op keer zijn naam uitsprekend Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 435. Een kwart eeuw later werd een nietigheidsproces gehouden onder autoriteit van Paus Callixtus III. Op 7 juli 1456 werd de nietigheid van haar veroordeling plechtig uitgesproken NP II, p.604-610. Dit lange proces plaatste haar volmaakte trouw aan de Kerk in het juiste licht. Jeanne d’Arc werd heilig verklaard door Paus Benedictus XV in 1920.

De naam Jezus was middelpunt in heel haar leven. Het ‘mysterie van de caritas van Jeanne d’Arc’, dat Charles Péguy zo fascineerde, is deze totale liefde voor Jezus. Jeanne begreep dat die liefde heel de werkelijkheid omvatte van God en de mens. In haar leven had Jezus steeds de eerste plaats: Onze Heer moet als eerste gediend worden Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 223.

Zij bevestigt met totale trouw en overgave: “Ik vertrouw mij toe aan God, mijn Schepper, die ik bemin met heel mijn hart” (VP I, p.337). Een van de bekendste teksten uit het eerste proces over haar staat van genade luidt: Als ik er niet in ben, moge God mij erin brengen; als ik er wel in ben, moge Hij mij erin bewaren Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2005.

Met haar lichtende getuigenis nodigt de heilige Jeanne d’Arc uit om met volledig vertrouwen Gods wil te vervullen, hoe deze ook mag zijn; en om de naastenliefde te beoefenen zonder voorkeur of beperking.

Samenvatting: Sef Adams - Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 26 januari 2011
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam