• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerken van het Midden-Oosten worden uitgenodigd open te staan voor de nieuwe gemeenschappen

In een wereld die getekend is door een “allesoverheersende secularisatie”, heeft kardinaal Stanislav Rylko, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken, de Oosterse Kerken uitgenodigd open te staan voor de nieuwe Kerkelijke bewegingen en gemeenschappen. Tijdens de werkzaamheden van de Synode voor het Midden Oosten, heeft hij op 12 oktober de noodzaak benadrukt “sterke en overtuigde Christelijke identiteiten te vormen, de moed op te wekken voor een zichtbare en voelbare aanwezigheid van leken gelovigen in het openbare leven”. Hij herinnerde aan het ontstaan van vele Kerkelijke bewegingen en gemeenschappen na het Tweede Vaticaanse Concilie – “een ware gave van de Heilige Geest!” – en achtte het wenselijk dat de “Kerken van het Midden Oosten met groeiend vertrouwen open staan voor deze nieuwe realiteit. … Wij moeten geen angst hebben voor deze nieuwigheid op het vlak van methode en stijl in de verkondiging die zij meebrengen: het is een heilzame “provocatie” om uit de pastorale routine te treden, die steeds op de loer ligt en onze zending in gevaar brengt. … De toekomst van de Kerk in deze regio van de wereld hangt juist af van onze bekwaamheid om volgzaam te luisteren naar wat de Geest vandaag tot de Kerk zegt, ook langs deze nieuwe realiteit.”

Bewegingen die tot zending geroepen zijn

Mgr. Georges Bacouni, aartsbisschop van de Grieks Melkietische Kerk in Tyrus (Libanon) was van mening dat zij niet alleen “een nieuwe vitaliteit” betekenen “voor het gebed en het Evangelisch leven”, maar meer nog “een mogelijkheid om vele mannen en vrouwen, jong en oud, tot inspiratie te zijn en om als missionaris in hun land te blijven en hun plaatselijke Kerken bezield en gehoorzaam te dienen”. Hij moedigde dergelijke initiatieven aan en benadrukte dat het “cruciaal, zelfs vitaal” is “voor bisschoppen en geestelijken ervoor te zorgen dat deze nieuwe Kerkelijke bewegingen zich in en voor de Kerk inzetten en dat hun bijdrage geen bedreiging is maar een verrijking voor de inspanningen van de Kerk bij de catechese voor de gelovigen en om een Christelijke aanwezigheid in het Midden Oosten te bewaren”.

Mgr. Josef Jules Zerey, titulair aartsbisschop van de Grieks Melkietische Kerk (Jeruzalem) onderlijnde van zijn kant het belang om de Christelijke gezinnen in het Midden Oosten “opnieuw te evangeliseren”. Hij verheugde zich over een zekere “vernieuwing” in de Kerk die het ontstaan heeft toegelaten van nieuwe bewegingen en gemeenschappen “die dynamisch missionair zijn. … Ik heb de laatste jaren in onze Arabische landen en in andere landen meerdere gezinnen ontmoet die hun Christelijk geloof sterk beleven ondanks de enorme moeilijkheden van het dagelijks leven.” Gezinnen die alleen missionair zullen zijn “door een persoonlijke band, door diepe liefde voor Christus, gesterkt door het dagelijks gebed en de steun van kleine broederschappen of parochiegemeenschappen die wekelijks samenkomen rond het woord van God”.

Vert. Sorores Christi
Bron: zenit.org (13 oktober 2010)

Publicatiedatum: 16 oktober 2010
Laatst bewerkt: 20 oktober 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam