• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: Newman was wegbereider

LONDEN (KerkNet) – Benedictus XVI maakte er zondag geen geheim van dat hij bijzonder verheugd was dat hij de Britse kardinaal Newman persoonlijk kon zaligverklaren. De gebeurtenis was uitzonderlijk, omdat Pausen sinds het aantreden van de Duitser niet langer persoonlijk celebreren tijdens zaligverklaringen. Bovendien vond de plechtigheid in Birmingham zelf plaats, waar de Britse intellectueel geboren werd. Tienduizenden Engelsen en opvallend veel Schotten waren al van ’s ochtends vroeg naar Cofton Park gereisd.

Benedictus zei al bij het begin van zijn homilie dat Newman zijn plaats heeft onder de heiligen en de vaders van het geloof. Hij dankte het Oratorium van Birminham en de beweging van Het Werk voor hun inspanningen voor deze zaligverklaring. “Newman legde zich niet enkel toe op de prediking, maar evenzeer op onderricht en geschriften.” De Paus prees hem voor zijn baanbrekende inzichten over de relatie tussen geloof en rede, de plaats van godsdienst in de samenleving en zijn visie over het onderwijs, die tot op vandaag blijven inspireren en die hij destijds persoonlijk aan de Universiteit van Dublin in de praktijk bracht.

Benedictus verwees ook naar zijn oproep voor verstandige en goed opgeleide leken, al roemde hij de Britse kardinaal niet uitdrukkelijk als voorloper van het Tweede Vaticaans Concilie. “Het mag geen verwondering wekken dat zijn begrafenis destijds al duizenden mensen op de been bracht. Vandaag, honderd en twintig jaar later, brengt zijn zaligverklaring opnieuw de massa op de been.”

BRUSSEL (KerkNet/SIR) – Benedictus XVI heeft tijdens een druk bijgewoonde eucharistievieirng in Birmingham de Britse kardinaal John Henry Newman zalig verklaard. Na de aankondiging volgde minutenlang applaus. Het enhousiamse van de Britten, en bij velen ook de fierheid, was bijzonder groot, ondanks de regen bij het begin van de viering De zaligverklaring was het hoogtepunt en meteen ook de belangrijkste reden voor dit pausbezoek.

De theoloog en filosoof John Henry Newman werd in 1801 geboren. Zijn vader was anglicaan en bankier en zijn moeder stamde uit een gezin van hugenoten, dat na het edict van Nantes uit Frankrijk gevlucht was. John Henry Newman werd in 1825 tot anglicaans priester gewijd. Met John Keble en enkele andere anglicaanse vrienden stichtte hij de Oxfordbeweging, die zich kantte tegen het opkomend religieus liberalisme.

Newman legde in 1843 zijn functies neer en stapte in 1845 met zijn kleine gemeenschap over naar de katholieke Kerk. Na zijn priesteropleiding werd hij in 1847 in Rome tot katholiek priester gewijd. Na zijn terugkeer naar Engeland stichtte hij oratoria in Londen en Birmingham. Hij bracht de rest van zijn leven door in Birmingham, met uitzondering van de jaren 1851–1858, toen hij belast werd met de uitbouw van de katholieke universiteit van Dublin.

Paus Leo XIII maakte hem kardinaal in 1879 tot kardinaal. Newman leefde in een moeilijke tijd waarin vele gelovigen verscheurd werden tussen de keuze voor rationalisme en fideïsme. Net tijdens deze geestelijk woelige tijden leverde Newman een belangrijke bijdrage, met zijn denken over dogma en de verhouding tussen geloof en rede. Paus Johannes Paulus II prees hem bij de tweehonderdste verjaardag van zijn geboorte wegens zijn intellectuele eerlijkheid, zijn geloofsijver en zijn trouw aan de Kerk en Christus, ondanks weerstand tot in de hoogste kringen van de katholieke Kerk. Wegens zijn buitengewone bijdrage tot het katholieke denken wordt hij op hetzelfde niveau geplaatst als vele kerkvaders. Hij was ongetwijfeld ook een van de belangrijke voorlopers van het Tweede Vaticaans Concilie.

Publicatiedatum: 19 september 2010
Laatst bewerkt: 20 september 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam