• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Over de waardigheid en de zending van de christelijke vrouw

De algemene audiëntie van woensdag 22 juni 1994. Tijdens die audiëntie heeft paus Johannes Paulus II zijn catechesecyclus over de Geloofsbelijdenis, Deel 4 "De Kerk" voortgezet. Titel van zijn H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Geloofsbelijdenis: De Kerk (22 juni 1994)
in deze reeks: "
H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Geloofsbelijdenis: De Kerk (22 juni 1994)
". Vooraf werd gelezen uit Gen. hoofdstuk 3, de verzen 14 en 15.

De samenvatting van de catechese:

De Kerk beziet de beweging, die omschreven wordt als emancipatie, bevrijding, of bevordering van de vrouw, in het licht van de leer, zoals die geopenbaard is over de waardigheid van de menselijke persoon, over de waarde van de afzonderlijke personen zowel mannen als vrouwen tegenover de Schepper, en over de rol welke de vrouw is toebedeeld in het verlossingswerk. De basis voor de erkenning van de waarde van de vrouw wordt gevonden in het christelijke bewustzijn van de waarde van iedere persoon.

Dit betekent dat men de goddelijke bedoelingen dient te onderzoeken, zoals wij die vinden in het goddelijke plan dat is vervat in de openbaring. In het perspectief van de christelijke antropologie heeft iedere persoon zijn eigen waardigheid. De vrouw als persoon is niet minder waardig dan de man. Maar al te dikwijls wordt de vrouw beschouwd als een object. De christenen zijn geroepen om te strijden tegen deze mentaliteit.

Volgens de oudste redactie van het scheppingsverhaal Vgl. Gen. 2, 4-25 wordt de vrouw geplaatst naast de man als een andere 'ik', die op gelijke voet met hem kan dialogeren. In de andere versie van het scheppingsverhaal Vgl. Gen. 1, 26-28 wordt gesteld dat de mens wordt geschapen naar Gods gelijkenis als man en vrouw. Zo worden zowel de verscheidenheid als de complementariteit omschreven.

Zowel in de samenleving als in de Kerk dienen de gelijkwaardigheid alsook de diversiteit van de vrouw erkend te worden. De samenwerking tussen man en vrouw is de voorwaarde voor de ontwikkeling van de mensheid en van het beheren van de aarde. Volgens het goddelijke plan heeft de vrouw echter een bevoorrechte plaats in de heilseconomie. Als er vijandschap gesticht is tussen de duivel en de vrouw Vgl. Gen. 3, 15 heeft zij tevens een primaire rol in het goddelijke Verbond.

In Maria openbaart zich ten volle de waarde die in het goddelijk plan aan de persoon en aan de zending van de vrouw wordt toebedeeld. Zij is vol van genade, vrij van zonde. In naam van de mensheid geeft zij haar instemming met het plan van God. Zij heeft meegewerkt aan de zending van Jezus. En vooral heeft zij meegewerkt met het verlossingswerk door zich te verenigen met zijn offergave voor de redding van allen.

In het licht van het Evangelie en van de persoon van Maria, hebben de vrouwen een speciale genade en een speciale rol in het verlossingswerk van Christus. Zij hebben een belangrijke plaats in de Kerk.

Bron: Katholiek Nieuwsblad - samenvatting: Sef Adams

Zie ook dossier van deze catechesereeks: Geloofsbelijdenis (Catecheses door Paus Johannes Paulus II)

Publicatiedatum: 22 juni 1994
Laatst bewerkt: 1 september 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam