• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zieken en de zwakken in het hart van de Kerk

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 15 juni 1994 heeft paus Johannes Paulus II zijn catechesecyclus over de Geloofsbelijdenis, Deel 4 "De Kerk" voortgezet. Titel van zijn eenennegentigste catechese in deze reeks: "De zieken en de zwakken in het hart van de Kerk". Vooraf werd gelezen uit Mat.hoofdstuk 10, de verzen 7 en 8.

De samenvatting van de catechese:

De beproevingen waaraan de gezondheid onderhevig is, zijn in het menselijke leven van groot belang. De Kerk gevoelt de noodzaak van de nabijheid en van de deelneming in dit pijnlijke mysterie, dat vele mensen verenigt met de staat waarin Jezus Christus verkeerde tijdens zijn lijden. De Kerk ziet in degenen die lijden de trekken van de lijdende Christus, die wijzen op een goddelijk plan die de zieke leidt naar een vruchtbaarheid van een hogere orde. De Kerk moet wel mede lijden met Christus en met de lijdenden.

Jezus bewerkte vele genezingen, zozeer dat de zieken in grote getale op Hem afkwamen. Zo toonde Hij de goddelijke Barmhartigheid ten aanzien van hen. God is niet onverschillig voor het lijden ten gevolge van ziekte en geeft zijn hulp aan de zieken in het heilbrengende plan dat het mensgeworden Woord openbaart en realiseert in de wereld. De lichamelijke genezingen maken deel uit van zijn grote heilswerk en zijn tevens teken van de grote geestelijke genezing die hij bewerkt in de mensheid. Hij geneest de zieken met het oog op de bevrijding van de schuldenlast.

Het lijden vanwege ziekte kan het grotere belang van de geestelijke genezing van iedere persoon niet doen vergeten. In dit perspectief van redding vraagt Jezus dus het geloof in zijn macht als Verlosser. De ziekte kan een stimulans voor het geloof worden. Het is een grote genade om dit licht omtrent de diepe waarheid van een ziekte te mogen ontvangen. De genezing zal een van de tekenen worden van de prediking van het Evangelie door de Apostelen [(Mt. 16, 17-20) en altijd zijn er in de geschiedenis van de Kerk wonderbaarlijke genezingen geweest, hetgeen echter de Kerk niet ontslaat van de dagelijkse plicht om de zieken bij te staan en te verzorgen.

De Kerk heeft de zieken en hun overgave aan de Heer nodig om meer overvloedige genade te verkrijgen voor geheel de mensheid. In feite is de dienst aan de zieken een weg tot heiliging als de ziekte zelf en vormt een manifestatie van de liefde van Christus die bron van heiligheid is. Dit alles draagt bij aan de opbouw van het Lichaam van Christus in de liefde, zowel door de offergave van de zieken als door de beoefening van de deugden in hen, die hen verzorgen of bezoeken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad - samenvatting: Sef Adams

Zie ook dossier van deze catechesereeks: Geloofsbelijdenis (Catecheses door Paus Johannes Paulus II)

Publicatiedatum: 15 juni 1994
Laatst bewerkt: 1 september 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam