• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoekresultaten

U zocht op: staking (resultaten: 8)
 
Resultaatpagina: 1
Welke plichten hebben de werknemers?
...vakkundig en toegewijd verrichten, terwijl zij zich inspannen om eventuele conflicten in dialoog op te lossen. Dat zij hun toevlucht zoeken tot een niet-gewelddadige staking is moreel geoorloofd, wanneer het een noodzakelijk middel lijkt om een voordeel te bereiken dat daarmee in verhouding staat, en als men rekening houdt met...
Bron: Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (Catechismus - Catechismus-Compendium)
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
De sociale leer van de Kerk erkent de legitimiteit van stakingen "voor zover ze beschouwd kunnen worden als onvermijdelijke, zoniet noodzakelijke middelen om een evenredig voordeel te bereiken" , nadat alle andere middelen ter oplossing van het conflict ondoeltreffend zijn gebleken ] ] ]. De staking, één van de meest...
Bron: Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (Curie - Pauselijke Raad "Justitia et Pax")
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
Uitleg en analyse van "Laborem Exercens"
...in het beheer door de arbeiders. In België kan de structuur en het beheer van de ziekteverzekering als voorbeeld gesteld worden. In 1964 werd een artsenstaking georganiseerd, wellicht onbewust in deze optiek. Het resultaat werd de wettelijke instelling van permanente overlegorganen tussen de werkgevers (de ziekenfondsen), de werknemers (de artsen) en...
Bron: Dossiers
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
...het optreden van de vakbonden soms tot moeilijkheden leidt: hier en daar gebeurt het, dat ze van hun machtspositie gebruik maken om door een staking - die overigens gewettigd is als uiterste middel tot verdediging van eigen rechten - voorwaarden op te leggen die al te zwaar wegen voor de...
Bron: Octogesima Adveniens (Heilige Vader - H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief)
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
...steeds vollediger op alle gebieden kan verwezenlijken. De vakverenigingen gebruiken bij hun strijd om de rechten van hun leden ook het middel van de staking of werkonderbreking als een soort laatste voorwaarde, die zij “ultimatum” noemen, tegen de wettige autoriteiten en vooral de werkgevers. Deze methode wordt in de katholieke...
Bron: Laborem Exercens (Heilige Vader - H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek)
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
...vreedzame oplossing daarvan. Ofschoon men altijd op de eerste plaats tot een eerlijk gesprek tussen de partijen moet zien te komen, kan toch de staking, ook in de tegenwoordige omstandigheden, een noodzakelijk, zij het dan ook een laatste middel blijven ter verdediging van de eigen rechten van de arbeiders en...
Bron: Gaudium et Spes (Concilies en synodes - 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
...te helpen en te beschermen. En daarom, indien te eniger tijd onlusten zouden dreigen, omdat de arbeiders het werk neerleggen of volgens afspraak in staking gaan, indien de natuurlijke familiebanden bij de arbeiders verslappen, indien de godsdienst bij de werkende klasse wordt tekort gedaan, doordat hun niet voldoende gelegenheid geboden...
Bron: Rerum Novarum (Heilige Vader - Paus Leo XIII - Encycliek)
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%
...de arbeid neerleggen en vrijwillig tot werkloosheid overgaan. Dit euvel, dat veel voorkomt en ernstig is, moet van staatswege verholpen worden, omdat zulk een staking niet slechts de patroons en de arbeiders zelf schade brengt, maar ook de handel en de belangen van de staat benadeelt; en daar men bij...
Bron: Rerum Novarum (Heilige Vader - Paus Leo XIII - Encycliek)
Gevonden woorden: staking
(lees alinea | context) (lees {NIVEAUAANDUIDING}) (lees document) Wensdocument (bekijk referenties naar dit document) (lees dossier) (lees bericht) (lees pagina) Relevantie: 100%

 
Resultaatpagina: 1

 

Zoekopdracht verfijnen


Auteur


RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam