• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liturgische feesten

De Kerk kent diverse liturgische feesten gedurende het jaar. Zeker met betrekking tot enkele hebben Pausen regelmatig gesproken, anderen op een bijzondere manier in het daglicht gesteld.

Data zijn vooral gebaseerd op de Gewone Vorm van de Romeinse Ritus volgens het Missaal van Paus Paulus VI uit 1970, tenzij anders aangegeven.


Laatste wijziging: 27 juni 2020

Kerkelijk jaar - Feesten van de Heer

Enkele andere feesten

 • Mariafeesten
  • Hoogfeest Moeder Gods - 1 januari
  • Feest van de Opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis - 2 februari
  • Hoogfeest Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap - 25 maart (tenzij dit in de Goede Week valt, dan op de eerste vrije dag, namelijk maandag na Beloken Pasen, want het hele Paasoctaaf zijn Hoogfeesten van de Heer)
  • Feest Onbevlekt Hart van Maria - zaterdag na de 2e zondag na Pinksteren
  • Hoogfeest Maria Tenhemelopneming - 15 augustus
  • Gedachtenis Maria, Koningin - 22 augustus
  • Feest Maria van de Rozenkrans - 7 oktober
  • Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis - 8 december
 • Jozef, Heilige
  • 19 maart: Hoogfeest St. Jozef
  • 1 mei: Feest St. Jozef, Arbeider
 • Regeling kruis- en quatertemperdagen

Nederlandse regeling rond verplichte feestdagen

 Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam