• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Litanie van Loreto


Laatste wijziging: 23 juni 2020

 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, ontferm U over ons.
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, aanhoor ons.
 • Christus, verhoor ons.
 • God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
 • God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
 • God, heilige Geest, ontferm U over ons.
 • Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
 • Bid voor ons, Moeder van God,
 • opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 • Laat ons bidden
 • Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
 • Amen.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam