• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Catecheses over de Handelingen van de Apostelen


Laatste wijziging: 2 oktober 2019

 1. 29-05-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 1. - Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. (…) Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten” (Hand 1,3-4).
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
  (29 mei 2019)
 2. 12-06-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 2. - “Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen”. (Hand 1,26)
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
  (12 juni 2019)
 3. 19-06-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 3. - “Iets dat op vuur geleek” (Hand 2,3). Pinksteren is de kracht van de Geest die het menselijk woord doet ontbranden en het tot Evangelie maakt.
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
  (19 juni 2019)
 4. 26-06-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 4. - Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken ..... (Hand. 2, 42) Het leven van de vroege gemeenschap tussen de liefde van God en de liefde van zijn broeders
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
  (26 juni 2019)
 5. 07-08-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 5. - “In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten” (Hand. 3, 6). De aanroeping van de Naam die een levende en werkdadige aanwezigheid vrij maakt.
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Aula Paulus VI
  (7 augustus 2019)
 6. 21-08-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 6. - “…zij bezaten alles gemeenschappelijk.” (Hand. 4, 32)Integrale gemeenschap in de gemeenschap van gelovigen.
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Aulus Paulus VI
  (21 augustus 2019)
 7. 28-08-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 7. - “…als Petrus voorbijging…” (Hand. 5, 15) Petrus, de belangrijkste getuigen van de verrezen Heer
  Catechesereeks over de Handelingen der Apostelen - Sint Pietersplein
  (28 augustus 2019)
 8. 18-09-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 8. - Anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt (Hand. 5, 39)De criteria van onderscheidingsvermogen voorgesteld aan de hand van het verhaal van Gamaliel
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
  (18 september 2019)
 9. 25-09-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 9. - Stefanus “vervuld van de Heilige Geest” (Hand. 7, 55)Tussen diakonie en getuigenis.
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen
  (25 september 2019)
 10. 02-10-2019: Paus Franciscus - Audiëntie
  Handelingen 10. - “Verkondigde hij hem Jezus” (Hand. 8,35)Filippus en de “loop” van het Evangelie op nieuwe wegen.
  Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
  (2 oktober 2019)

 Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam