• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus nov. 2013 t.m. nov. 2014

Dit ovrzicht betreft het kerkelijk jaar 2013 - 2014.

Voor het overzicht van de samenvattingen van de recente homilieën: Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Voor de periode van de Pauskeuze tot aan het einde van het betreffende kerkelijk jaar 2012-2013: Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus t.m. nov. 2013

Paus Franciscus viert bijna dagelijks in het Domus Sanctae Marthae 's morgens de H. Mis met diverse groepen, meestal medewerkers van het Vaticaan. Daarbij houdt hij een korte homilie over de lezingen of het feest van de dag. Door het Vaticaan worden ze niet als een 'officiële' homilie gepubliceerd. Via Radio Vaticana en L'Osservatore Romano zijn wel samenvattingen gepubliceerd, waarvan enkele inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Het Vaticaan heeft eind mei 2013 bekend gemaakt dat het bij deze samenvattingen zal blijven. Het is een weergave van iets dat in spreektaal is gezegd en waarvan geen uitgeschreven tekst beschikbaar komt (die o.a. geredigeerd zou moeten worden). Het is de wens van de Paus om dit karakter van de H. Mis in een kleine beperkte kring zo te behouden, zowel als ten aanzien van de daarin gehouden homilie.

Volledige vertalingen van de homilieën tijdens grote publieke vieringen zijn op deze site te vinden via de documentselector (aan te klikken rechts van de button "Zoeken") van deze webpagina en dan kiezen onder "Heilige Vader" - "Paus Franciscus" - "Homilieën".


Laatste wijziging: 26 februari 2019

vr. 21-11-2014: Congregatie voor de Sacramenten
Regulae Servandae (7 mei 1923)

do. 20-11-2014: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Episcopalis Potestatis (2 mei 1967)

di. 18-11-2014: Paus Pius XI - Motu Proprio
Sollicitudinem Nostram (6 januari 1950)

ma. 17-11-2014: H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Crebrae allatae sunt (22 februari 1949)

di. 11-11-2014: De weg van de dienstbaarheid, de weg van wonderen

ma. 3-11-2014: Het goede doen in plaats van zaakjes doen met het goede

vr. 31-10-2014: Hoed u voor hypocrisie!

vr. 17-10-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Opleiding rond de huwelijksprocedure
Tot de deelnemers aan de cursus voor priesters georganiseerd door de Romeinse Rota - Sala Clementina
(25 februari 2017)

do. 16-10-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
12. In de hoop dat we allen gered worden (vgl. Rom. 8, 19-27)
Sint Pietersplein
(22 februari 2017)

ma. 13-10-2014: Cicero
Pro Milone ()

vr. 10-10-2014: Paus Pius XII - Toespraak
Tot de leden van het Italiaanse genootschap ter bevordering van de wetenschap
Ter gelegenheid van hun 41e Congres te Rome
(3 oktober 1942)

do. 09-10-2014: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Aan mij vroeg Zij of ik nog meer zondaars zou willen bekeren. Ik heb Haar ja gezegd
Tijdens de H. Mis waaronder de Zaligverklaring van de Eerbiedwaardige Jacinta en Francesco Marto - Santuario di Nostra Signora del Rosario di Fátima
(13 mei 2000)

vr. 03-10-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Zijn vijanden liefhebben en de band van het kwaad verbreken
7e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
(19 februari 2017)

do. 02-10-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
11. De hoop stelt niet teleur (vgl. Rom. 5, 1-5)
Aula Paulus VI
(15 februari 2017)

di. 30-09-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Geen façadechristenen
6e zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
(12 februari 2017)

ma. 29-09-2014: H. Johannes Cassianus
Brief aan de abt Leontius ()

vr. 26-09-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Dialoog als opvoeding en methode
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie voor de Katholieke Vorming - Sala Clementina
(9 februari 2017)

do. 25-09-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
10. De hoop bron van wederzijdse troost en vrede (1 Tess. 5,12-22)
Aula Paulus VI
(8 februari 2017)

di. 23-09-2014: Paus Franciscus - Boodschap
Het Woord is een gave. De ander is een gave
Veertigdagentijd 2017
(18 oktober 2016)

vr. 19-09-2014: Paus Franciscus - Homilie
Godgewijd leven: geen professionals in het sacrale maar vaders en moeders
Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis - 21e Dag van het Godgewijde Leven - Sint Pietersbasiliek
(2 februari 2017)

do. 18-09-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
9. De helm van de hoop (1 Tess 5, 4-11)
Aula Paulus VI
(1 februari 2017)

ma. 15-09-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Als er meer armen van geest waren, zou er minder verdeeldheid zijn
4e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
(29 januari 2017)

vr. 12-09-2014: Paus Franciscus - Boodschap
Verrukking voor al wat God doet: “Die machtig is, deed aan mij zijn wonderwerken”. (vgl. Lc. 1,49)
25e Wereldgebedsdag voor de zieken (2017)
(8 december 2016)

do. 11-09-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
8. Judit: De moed van een vrouw geeft hoop aan het volk.
Alu Paulus VI
(25 januari 2017)

do. 04-09-2014: Congregatie voor de Geloofsleer
Over de bewezen praktijk van de Kerk aangaande het forum internum voor hen die leven in irreguliere relaties (21 maart 1975)

di. 02-09-2014: Paus Franciscus - Toespraak
De moed om te trouwen
Bij opening van het werkjaar 2017 voor de Romeinse Rota - Sala Clementina (21 januari 2017)

ma. 01-09-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Zoals Johannes de Doper verkondigt de Kerk Christus
2e Zondag door het Jaar (A) - Sint Pietersplein
(15 januari 2017)

 ma. 30-06-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
7. Jona: Hoop en gebed
Aula Paulus VI
(18 januari 2017)

do. 26-06-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
6. Psalm 115. De valse hoop van de afgoden
Aula Paulus VI
(11 januari 2017)

di. 24-06-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Verbo divino consentiens
Decreet waarbij de viering van O.L.V. van Guadalupe voor geheel Amerika verheven wordt tot feest en op 12 december op de kalender geplaatst wordt (25 maart 1999)

ma. 23-06-2014: Concilie van Efese
Veroordeling van het pelagianisme (31 augustus 431)

vr. 20-6-2014: Concilie van Efese
Het vasthouden aan de geloofsbelijdenis van Nicea (22 juli 431)

di. 17-06-2014: Concilie van Efese
Besluit van het Concilie tegen Nestorius (22 juni 430)

ma. 16-06-2014: Concilie van Efese
2e Brief Nestorius aan Cyrillus (15 juni 430)

ma. 09-06-2014: Bisschoppensynodes
Voorbereidingsdocument en Vragenlijst Bisschoppensynode 2018
(13 januari 2017)

vr. 06-06-2014: Paus Franciscus - Homilie
De rol van de ouders van gedoopten: het geloof bewaren, doen groeien en ervan getuigen
Feest van de Doop van de Heer (Jaar A) - Doop van 28 kinderen - Sixtijnse Kapel
(8 januari 2017)

do. 05-06-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Het licht van Christus kiezen en niet de duisternis van geld en succes
Hoogfeest van Epifanie / de Openbaring van de Heer / Driekoningen - Sint Pietersplein
(6 januari 2017)

di. 03-06-2014: Congregatie voor de Clerus
Nieuwe roepingen voor een nieuw Europa (8 december 1997)

ma. 02-06-2014: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Zaaiers van het Evangelie van de roeping: roep en zending
Tot de deelnemers aan het Europees Congres voor Roepingenpastoraal - Sala Clementina (4 juli 2009)

vr. 30-05-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Roepingen: tijd geven aan jongeren
Aula Paulus VI
(5 januari 2017)

do. 22-05-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
5. Rachel “schreit om haar kinderen”, … maar “Er is hoop voor de toekomst“ (Jer. 31)
Aula Paulus VI
(4 januari 2017)

di. 20-05-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Denken wij vandaag aan wie vervolging lijden
Feest van de H. Stefanus - Sint Pietersplein
(26 december 2016)

vr. 16-05-2014: Paus Franciscus - Homilie
Moeders, tegengif voor individualisme en egoïsme
Hoogfeest van Maria, Moeder Gods - 50e Wereldvredesdag - Sint Pietersbasiliek
(1 januari 2017)

do. 15-05-2014: Heilig Officie
Dubium - Het kennen van de ziel van Christus (5 juni 1918)

di. 13-05-2014: Paus Franciscus - Boodschap
Voor de Conferentie over de Humanitaire Impact van Nucleaire Wapens (7 december 2014)

ma. 12-05-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Tot de Derde Wereldvergadering van Volksbewegingen
Aula Paulus VI (5 november 2016)

vr. 09-05-2014: Paus Franciscus - Homilie
Tijdens de H. Mis waaronder de Heiligverklaring van Moeder Teresa
Sint Pietersplein (4 september 2016)

di. 06-05-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
4. Abraham, vader in het geloof en in de hoop
Aula Paulus VI
(28 december 2016)

ma. 05-05-2014: Paus Franciscus - Chirograaf
Minorum tutela actuosa
Oprichting van de Pauselijke Commissie voor de bescherming van minderjarigen
(22 maart 2014)

vr. 02-05-2014: Paus Franciscus - Motu Proprio
Mediante
Nieuwe statuten voor de Autoriteit Financiële Informatie (15 november 2013)

vr. 11-04-2014: Paus Franciscus - Motu Proprio
La promozione dello sviluppo umano integrale
Oprichting Financial Security Committee (8 augustus 2013)

do. 10-04-2014: Heilig Officie
Dwalingen over het zedelijke goede en over de filosofische zonde
Decreet (24 augustus 1690)

ma. 07-04-2014: Paus Franciscus - Chirograaf
Voor de oprichting van een pauselijke commissie m.b.t. de organisatie van de economisch-administratieve structuur van de Heilige Stoel (COSEA)
(18 juli 2013)

ma. 17-03-2014: Paus Franciscus: Wie ben ik om te oordelen?

di. 04-03-2014: Paus Franciscus: Christenleven op smaak gebracht met olie van de vervolging

ma. 03-03-2014: De onuitsprekelijke vreugde van de navolging van Christus

vr. 28-02-2014: Paus Franciscus - Dagelijkse overweging
Bij een mislukt huwelijk: begeleiden zonder te veroordelen
(28 februari 2014)

di. 11-02-2014: Paus Franciscus: De wolk van God omhult de mens

do. 30-01-2014: Paus Franciscus: Drie pijlers om beter tot de Kerk toe te behoren: nederigheid, trouw en gebed

di. 28-01-2014: Paus Franciscus: Wie 'goal!' kan roepen, is ook in staat de Heer te loven

ma. 27-01-2013: Paus Franciscus: Hoeveel anonieme heilige priesters …

vr. 24-01-2014: Paus Franciscus: Zich vernederen is altijd een brug bouwen

do. 23-01-2014: Paus Franciscus: Jaloezie opent de deur voor al wat slecht is

ma. 20-01-2014: Paus Franciscus: Verrassingen - Gods specialiteit

do. 16-01-2014: Paus Franciscus: Zonder het woord Gods staat een Christen schaakmat

di. 14-01-2014: Paus Franciscus: Evangelische transparantie

ma. 13-01-2014: Paus Franciscus: Een groot zondaar kan een grote heilige worden

za. 11-01-2014: Paus: De kracht van een priester bestaat in zijn relatie met Jezus

vr. 10-01-2014: Paus Franciscus: Geloof kan alles

di. 07-01-2014: Paus Franciscus: Het hart is geen markt

Tot 7 januari zijn de HH. Missen met Paus Franciscus in de "Domus sanctae Marthae" opgeschort geweest.

ma. 23-12-2013: Paus Franciscus: Kerstmis: plaats laten voor de Heer!

vr. 20-12-2013: Paus Franciscus: Bescherm het mysterie in uw leven!

di. 10-12-2013: Paus Franciscus: God opent deuren, Hij sluit ze niet

ma. 09-12-2013: Paus Franciscus: Op vrede hopen in het Midden Oosten

vr. 06-12-2013: Paus Franciscus: Aan God alles vragen wat men nodig heeft

do. 05-12-2013: Paus Franciscus: Woorden met of zonder Christus

di. 03-12-2013: Paus Franciscus: Zelfs in ernstige zaken is Jezus blij

ma. 02-12-2013: Paus Franciscus: Zich op Kerstmis voorbereiden door in gebed te volhardenZie ook:

Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam