• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jozef, voedstervader van Jezus

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem mededeelt, met name in het zogenaamde kindsheidsvangelie. Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus' geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het Kerstfeest gevierd (zondag na Kerstmis: feest van de heilige Familie in de Romeinse liturgie; feest van de voorouders des Heren en van de heilige Jozef in vele oosterse liturgieën). De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef. Tot de algemene verering van de heilige Jozef hebben heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia van Avila en Bernardinus van Siena veel bijgedragen. Paus Pius IX heeft de heilige Jozef Z. Paus Pius IX - Decreet
Urbi et Orbi
Over de H. Jozef (8 december 1870)
(1870). Paus Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Le Voci che da Tutti
Sint Jozef, Patroon voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie
(19 maart 1961)
van het Tweede Vaticaans Concilie.


Laatste wijziging: 26 maart 2015

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

Z. Paus Paulus VI

H. Paus Johannes XXIII

Paus Pius XII

 • 11 mrt 1958 - Paus Pius XII - Gebed en Testament
  Gebed tot Sint Jozef, werkman
  (11 maart 1958)
 • 1 mei 1955 - Paus Pius XII - Toespraak
  Tot de Internationale bijeenkomst van de Katholieke arbeiders en arbeidsters (ACLI) te Rome
  Instelling van de feestdag van Sint Jozef, arbeider op 1 mei (1 mei 1955)
  , instelling van het feest van Jozef, Arbeider te vieren op 1 mei
 • 11 mrt 1945 - Paus Pius XII - Toespraak
  Over o.a. St. Jozef en arbeiders en werklieden (11 maart 1945)

Paus Pius XI

Paus Benedictus XV

H. Paus Pius X

 • 18 mrt 1909 - Staat het publiek bidden van de Litanie tot de H. Jozef toe

Paus Leo XIII

Z. Paus Pius IX

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2017, Stg. InterKerk, Schiedam