• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticanum II

Bij gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de sluiting van het Tweede Oecumenische Vaticaanse Concilie door Paus Paulus VI op 8 december 1965, is dit dossier tot stand gekomen en bij het 50 jarig jubileum van de opening van het Concilie herzien.

Naast de uiteindelijke zestien Dogmatische Constituties, Decreten en Verklaringen van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie is het belangrijk om een aantal documenten te bestuderen die "flankerend" aan dit Concilie zijn te vinden. Getracht is hier een selectie daarvan te geven, waarbij volledigheid niet nagestreefd is. Als richtsnoer is genomen de officiële uitgave onder de titel Constitutiones, Decreta, Declerationes uitgegeven door de Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II in de editie van Libreria Editrice Vaticana (1993)


Laatste wijziging: 26 maart 2015

Periode van het Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie

Zalige Paus Johannes XXIII

Aankondiging van het Concilie

Voorbereidende fase

Eerste Zittingsperiode: 11 oktober 1962 - 8 december 1962

Bij het begin van alle beraadslagingen gedurende het Concilie werd het gebed 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Adsumus
Conciliegebed
()
gebeden. 

1e Tussenperiode

Paus Paulus VI

Tweede Zittingsperiode: 29 september 1963 - 4 december 1963

2e Tussenperiode

Derde Zittingsperiode: 14 september 1964 - 21 november 1964

3e Tussenperiode

Vierde Zittingsperiode: 14 september 1965 - 8 december 1965

Verdere uitwerking van het Concilie in de periode sindsdien (een kleine selectie):

Paus Johannes Paulus II

Paus Benedictus XVI

 Zie ook:

Referenties naar dit dossier

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam