• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Relaties en samenwerkingsverbanden, geelwitte-boekje


Laatste wijziging: 9 januari 2020

Internetsites waarmee afspraken zijn gemaakt

 1. www.catholica.nl
 2. www.medische-ethiek.nl
 3. summacatholica.blogspot.com
 4. www.tiltenberg.org
 5. www.cslk.nl
 6. michielpeeters.blogspot.com of www.voorhof.net
 7. www.katholieknieuwsblad.nl
 8. www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
 9. www.katholiekgezin.nl
 10. www.ihgo.nl
 11. www.rkvoorlichting.nl
 12. www.communio.nl
 13. www.petruscanisiusstichting.nl
 14. kerkvaders.3nt.nl
 15. www.athanasius.nl
 16. www.volgconcilie.nl en volgconcilie.be
 17. nl.didoc.be
 18. rk-alphacentrum.nl

Directe afspraken

 1. Mgr. Jan Hendriks (rector Tiltenberg, kerkjurist, docent): zijn boek over Katholieke Documenten
 2. Gebruik van de seminariebibliotheek van het Sint Janscentrum, Den Bosch
 3. Abdijbibliotheek Mamelis
 4. Diaken Stanislaw Kruszynski bisschoppelijk gedelegeerde van het allochtonenpastoraat stuurt in 2004/2005 diverse vertaalde teksten van SRKK over zijn vakgebied om deze te publiceren en het betreffende dossier op te bouwen.
 5. In opdracht van Kerk in Nood bepaalde teksten laten vertalen en plaatsen
 6. Stijn Van den Bossche, Interdiocesane catechese België, 003225099756

Websites, waar deze site genoemd wordt, zonder nadere afspraken

 1. www.kerknet.be namens Belgische Bisschoppenconferentie
 2. www.provita.be
 3. www.goedenkwaad.info namens SRKK, Utrecht
 4. nl.wikipedia.org (diverse artikelen, vooral verwijzingen)
 5. www.radiomaria.nl (recente documenten, geplaatst op deze site, worden voorgelezen)
 6. www.lucepedia.nl (Universiteit van Tilburg), veelvuldige verwijzingen naar documenten en dossiers
 7. www.rknieuws.net (zowel deze site wordt genoemd, als zijn vertaalde teksten aan deze ontleend om opgenomen te worden in deze database.)
 8. www.theo.kuleuven.be
 9. rkkerk.hyves.nl
 10. http://tridentijnsemis.blogspot.com/
 11. http://summacatholica.blogspot.com/
 12. www.dagvanhetjodendom.nl
 13. www.twitter.com/waarisgod
 14. http://www.kdov.nl/index.php/kerkelijke-documenten-liturgie-en-kerkmuziek
 15. www.wkj.nl naar de dossiers wordt verwezen
 16. www.knr.nl
 17. katholiekedocumenten.wordpress.com

Tijdschriften

 1. De Sleutel (Bisdom Roermond)
 2. Maandschrift van de St. Lambertusparochie, Helmond
 3. Lourdes

Andere websites

 1. www.encycliek.nu (bezocht 2020-01-08) Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert telkens 3 avonden rond een encycliek over Paus Franciscus - Encycliek
  Laudato Si
  Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
  (24 mei 2015)
  (april 2019) en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
  Laborem Exercens
  Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
  (14 september 1981)
  (november 2019)

Vrijwilligers

 1. Christof van Buijtenen, pr.
 2. Jörgen Vijgen
 3. Hugo Maes, pr.
 4. Harry van der Vegt, pr.
 5. Wilma Cruts-Sauren
 6. Ineke van Kessel
 7. Thea Verstege - van der Zon
 8. Sorores Christi / Maranatha Gemeenschap (Eerw. Zr. Diane, vertaalster)
 9. Zusters Annuntiaten (Zr. Lucienne Goris i.s.m. pater Guy Borreman S.J.)
 10. Frans van Ittersum
 11. Vincent Kemme
 12. Erik Seidel, pr.
 13. Helena Aerts, Kortrijk
 14. Hans de Jong
 15. Michel Hagen, pr.
 16. Wim Veth, pr.
 17. Michiel Peeters, pr.
 18. Mark de Vries (incaelo.wordpress.com), 'leen' zijn vertalingen die gecorrigeerd worden
 19. Willie Bierman (Gitaarpraktijk Ravenstein, vertaler)
 20. George Dölle pr. (Docent Latijn Grieks) met Lucas Verlinden, Bram Witvliet
 21. Harry Kretzers
 22. Marcel de Pauw
 23. Adrie van der Hoeven

Tijdslijn contacten

 1. 10-01-2011 - Mgr. Léonard over volledige tekst van De uitdagingen van het ambt van aartsbisschop

Gelijksoortige sites

 1. http://www.vatican.va/holy_father/index.htm (EN, IT, SP, GE, FR, PO)
 2. http://www.ewtn.com/vlibrary/search.asp (EN)
 3. https://www.catholicculture.org/users/login.cfm (EN)
 4. http://www.stjosef.at/dok_standardwerke.php (GE)
 5. http://www.clerus.org/bibliaclerus/index_eng.html (EN, IT, SP, GE, PO)
 6. http://www.doc-catho.com (FR)
 7. http://www.papalencyclicals.net/ (EN/LA)

Geelwitte boekje

 1. godgewijde leven
 2. Eucharistie
 3. Evangelie
 4. Sacrament(en)
 5. H. Geest, Heilige Geest, Hij (als verwijzing)
 6. Kerk (de gemeenschap), kerk (het gebouw)
 7. Doopsel
 8. Vormsel
 9. Biecht, Boete en Verzoening
 10. Maagd Maria; zij, haar (als verwijzing)
 11. Jezus/God/Heilige Geest, Hij, Zijn (als verwijzing), maar 'zijn waarheid'
 12. Communie en H. Communie
 13. Heilig(e)
  1. H. Mis en heilige Mis
  2. Apostel, H. Apostel, HH. Apostelen
  3. H. {Naam} (H. Petrus), heilige {naam} (heilige Petrus)
  4. heilige Schrift en H. Schrift
  5. Oude Testament (OT) en Nieuwe Testament (NT)
  6. (heilige) Boeken
  7. heilige Kerk
  8. heilige Overlevering
  9. heilige Synode (=Concilie)
 14. Paus, Heilige Vader
 15. Curie
 16. Christen, Christenen (de gelovige, gelovigen, het geloof), maar 'niet-christenen'
 17. christelijk (het christelijk geloof, de christelijke school)
 18. Communie 'uitreiken' i.p.v. 'uitdelen'
 19. Bijbel, Heilige Schrift, Bijbels, Schriftgeleerde
 20. Jodendom, islam
 21. Katholiek, Rooms Katholiek, Rooms Katholieke Kerk
 22. 'Jahweh' vervangen door 'JHWH' in connectie met Bijbelse aanhalingen, of vervangen door 'Heer'
 23. Mt. of Matt. oftewel de "beknoptere afkorting" volgens de Willibrod 1975 gebruiken. Inclusief de '.' achter de afkorting.

Publiciteit

 1. 15.11.2011 - www.bisdomdenbosch.nl: Sociale leer van de kerk centraal op studiedag diakens
 2. juli 2012 - Blad "Lourdes" van de samenwerkende bedevaartsorganisaties schrijft Mathieu Bemelmans (destijds voorlichter Bisdom Roermond in de beginfase van deze website) over de "Normen over echte en false verschijningen" uit 1978 (Congregatie voor de Geloofsleer) waarvan de "officiële" vertaling op rkdocumenten.nl is te lezen.
 3. Bisdom Breda vermeld regelmatig rkdocumenten.nl
 4.  

 

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam