• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Chrismamis - Missa chrismatis

Witte Donderdag is de dag van de instelling van de Eucharistie en daarmee ook die van het Sacrament van het Priesterschap. In de ochtend van de 'Donderdag in de Goede Week' wordt in de Kathedraal van ieder Bisdom wordt dit gevierd in de zogeheten Chrismamis.
Tijdens deze Mis wijdt de bisschop voor het hele jaar het Chrisma; dat is olijfolie verrijkt met balsum Vgl. Sir. 24, 20 Vgl. Hoogl. 1, 11 Vgl. 2 Kor. 2, 15 Vgl. Ef. 5, 2 (dat overgave aan de erfzonde moet tegengaan en de welriekende geur de levenswandel begeleid):

  • dat de sacramentele materie die bij het Vormsel wordt gebruikt en
  • bij het Doopsel wordt het op het hoofd toegediend na de doop,
  • bij de Bisschopswijding als zalving van hoofd en handen
  • bij kerk-, altaar-, kelk- en klokkenwijdingen

Daarnaast zegent de Bisschop in deze viering:

  • olie die onder meer wordt gebruikt voor de Zalving bij de Sacramenten van Doopsel, Vormsel en de Ambtswijding tot priester en bisschop.
  • olie voor de zieken (gebruikt bij het Sacrament van de Ziekenzalving) en bij het opnemen van hen die aan het Catechumenaat deelnemen.

Na de homilie hernieuwen de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wijding aan de bisschop hebben gedaan.


Laatste wijziging: 15 april 2017

Over de liturgie

Homilies bij de viering van de ChrismamisZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam