• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Straf en schuld

"Om het algemeen welzijn te beschermen, moet de wettige publieke overheid het recht en de plicht uitoefenen om straffen op te leggen die in verhouding staan tot de ernst van de begane misdrijven. ... Straf dient niet alleen om de openbare orde en de veiligheid van de personen te garanderen; zij wordt ook een instrument ter verbetering van de schuldige, een verbetering die tevens de morele waarde van uitboeting aanneemt wanneer de schuldige vrijwillig zijn straf aanvaardt. ... De activiteit van de organen die belast zijn met het bepalen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, die steeds persoonlijk van aard is, moet gericht zijn op een nauwgezette zoektocht naar de waarheid en moet met een volledig respect voor de waardigheid en de rechten van de menselijke persoon worden uitgevoerd."  Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

Over deze kwesties van schuld en straf spreekt de Kerk regelmatig. Ook over de doodstraf is de Kerk duidelijk: 'In gevallen waarbij men zich volledig vergewist heeft van de identiteit en verantwoordelijkheid van de schuldige partij, sluit de traditionele leer van de Kerk de doodstraf niet uit "wanneer dit het enige middel is dat volstaat om mensenlevens te beschermen tegen de aanvaller"'. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 405

In het dossier is een aantal uitspraken, zoals de Kerk in de traditie daarover gesproken heeft bij elkaar gebracht.


Laatste wijziging: 15 augustus 2018

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

Pausen

Paus Franciscus

H. Paus Johannes Paulus II

Paus Pius XII

Paus Leo XIII

 • 12-09-1891: Brief Paus Leo XIII - Brief
  Pastoralis Officii
  Aan de Bisschoppen van Duitsland en Oostenrijk (12 september 1891)
  (DH 3272)

Innocentius III

 • 18-12-1208: Paus Innocentius III
  Ejus exemplo
  Epistolae (18 december 1208)
  (DH 795)

Congregatie voor de Geloofsleer

Capita selecta:

Doodstraf

N.a.v. de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
van Paus Franciscus uit 2016:

 • (Gen. 9, 6) : “Wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want als zijn beeld heeft God de mens gemaakt.”
 • Vgl. Lev. 20, 1 Vgl. Mt. 15, 4 Vgl. Mc. 7, 10 Vgl. Joh. 19, 11 Vgl. Hand. 25, 11 Vgl. Rom. 13, 1-4 Vgl. Heb. 10, 28
   
 • Innocent I, H. Paus Innocentius I
  Consultenti tibi
  Epist. 6, C. 3. 8 - Aan Bisschop Exsuperius van Toulouse (20 februari 405)
  , PL 20: 499A-B; (DH 212)
 • Innocent III, Paus Innocentius III
  Ejus exemplo
  Epistolae (18 december 1208)
  Profession of Faith prescribed for the Waldensians, DH 795;
 • H. Paus Pius V, Catechismus-Compendium
  Catechismus Romanus Concilii Tridentini
  Catechismus van het Concilie van Trente ()
  , Part III,, 5, nr. 4, commentary on the 5 th commandment The power of life and death is permitted to certain civil magistrates because theirs is the responsibility under law to punish the guilty and protect the innocent. Far from being guilty of breaking this commandment (Thou shall not kill), such an execution of justice is precisely an act of obedience to it. For the purpose of the law is to protect and foster human life. This purpose is fulfilled when the legitimate authority of the State is exercised by taking the guilty lives of those who have taken innocent lives. In the Psalms we find a vindication of this right: ‘Morning by morning I will destroy all the wicked in the land, cutting off all evildoers from the city of the Lord’ (Ps. 101:8).;
 • H. Paus Pius V: H. Paus Pius V - Constitutie
  Horrendum Illud Scelus (30 augustus 1568)
  , waarbij clerus gestraft worden voor homofiele praktijken en overgeleverd kunnen worden aan de staat, die zeker in die tijd nog wel eens de doodstraf uitspraken voor dergelijke handelingen.
 • Paus Leo X, als dwaling afgewezen: Paus Leo X - Bul
  Exsurge Domine
  Over de dwalingen van Martin Luther
  (15 juni 1520)
  (DH 1483)
 • Paus Pius XII, Paus Pius XII - Toespraak
  Ce premier congres - Over onderzoek en nieuwe mogelijkheden in de geneeskunde
  Tot de deelnemers aan het eerste internationale congres voor histopathologie van het zenuwstelsel
  (13 september 1952)
  AAS 44 (1952): 787; 
 • H. Paus Johannes Paulus II,
 • H. Augustinus: H. Augustinus
  De Civitate Dei
  Over de Stad Gods ()
 • H. Thomas van Aquino, H. Thomas van Aquino
  Summa Theologiae ()
  It is written: ‘Wizards thou shalt not suffer to live’ (Ex. 22:18); and: ‘In the morning I put to death all the wicked of the land’ (Ps. 100:8). ... Every part is directed to the whole, as imperfect to perfect, wherefore every part exists naturally for the sake of the whole. For this reason we see that if the health of the whole human body demands the excision of a member, because it became putrid or infectious to the other members, it would be both praiseworthy and healthful to have it cut away. Now every individual person is related to the entire society as a part to the whole. Therefore if a man be dangerous and infectious to the community, on account of some sin, it is praiseworthy and healthful that he be killed in order to safeguard the common good, since ‘a little leaven corrupteth the whole lump’ (1 Cor. 5:6).
 • St. Thomas even proposes that accepting a death sentence has an expiatory nature: “Even death inflicted as a punishment for crimes takes away the whole punishment for those crimes in the next life, or at least part of that punishment, according to the quantities of guilt, resignation, and contrition; but a natural death does not” (Summa Theologiae, Index, under the word mors(Turin, 1926), as cited by Romano Amerio in Iota Unum, p. 435).
 • St. Thomas: in H. Thomas van Aquino
  Summa Contra Gentiles ()
  The fact that the evil ones, as long as they live, can be corrected from their errors does not prohibit that they may be justly executed, for the danger which threatens from their way of life is greater and more certain than the good which may be expected from their improvement. They also have at that critical point of death the opportunity to be converted to God through repentance. And if they are so obstinate that even at the point of death their heart does not draw back from malice, it is possible to make a quite probable judgment that they would never come away from evil.

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam