• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Straf en schuld

"Om het algemeen welzijn te beschermen, moet de wettige publieke overheid het recht en de plicht uitoefenen om straffen op te leggen die in verhouding staan tot de ernst van de begane misdrijven. ... Straf dient niet alleen om de openbare orde en de veiligheid van de personen te garanderen; zij wordt ook een instrument ter verbetering van de schuldige, een verbetering die tevens de morele waarde van uitboeting aanneemt wanneer de schuldige vrijwillig zijn straf aanvaardt. ... De activiteit van de organen die belast zijn met het bepalen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, die steeds persoonlijk van aard is, moet gericht zijn op een nauwgezette zoektocht naar de waarheid en moet met een volledig respect voor de waardigheid en de rechten van de menselijke persoon worden uitgevoerd."  Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

Over deze kwesties van schuld en straf spreekt de Kerk regelmatig. Ook over de doodstraf is de Kerk duidelijk: 'In gevallen waarbij men zich volledig vergewist heeft van de identiteit en verantwoordelijkheid van de schuldige partij, sluit de traditionele leer van de Kerk de doodstraf niet uit "wanneer dit het enige middel is dat volstaat om mensenlevens te beschermen tegen de aanvaller"'. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 405

In het dossier is een aantal uitspraken, zoals de Kerk in de traditie daarover gesproken heeft bij elkaar gebracht.


Laatste wijziging: 6 november 2017

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

Pausen

Paus Franciscus

H. Paus Johannes Paulus II

Paus Pius XII

Paus Leo XIII

 • 12-09-1891: Brief Paus Leo XIII - Brief
  Pastoralis Officii
  Aan de Bisschoppen van Duitsland en Oostenrijk (12 september 1891)
  (DH 3272)

Innocentius III

 • 18-12-1208: Paus Innocentius III
  Ejus exemplo
  Epistolae (18 december 1208)
  (DH 795)

Capita selecta:

Doodstraf

(Gen. 9, 6) : “Wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want als zijn beeld heeft God de mens gemaakt.”
Vgl. Lev. 20, 1 Vgl. Mt. 15, 4 Vgl. Mc. 7, 10 Vgl. Joh. 19, 11 Vgl. Hand. 25, 11 Vgl. Rom. 13, 1-4 Vgl. Heb. 10, 28

Innocent I, H. Paus Innocentius I
Consultenti tibi
Epist. 6, C. 3. 8 - Aan Bisschop Exsuperius van Toulouse (20 februari 405)
, PL 20: 499A-B;
Innocent III, Paus Innocentius III
Ejus exemplo
Epistolae (18 december 1208)
Profession of Faith prescribed for the Waldensians, DH 795;
H. Paus Pius V, Catechismus-Compendium
Catechismus Romanus Concilii Tridentini
Catechismus van het Concilie van Trente ()
, commentary on the 5 th commandment;
Paus Pius XII, Paus Pius XII - Toespraak
Ce premier congres - Over onderzoek en nieuwe mogelijkheden in de geneeskunde
Tot de deelnemers aan het eerste internationale congres voor histopathologie van het zenuwstelsel
(13 september 1952)
AAS 44 (1952): 787; 
H. Paus Johannes Paulus II, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam