• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

HOEVELEN ZOEKEN MET HARTSTOCHTELIJKE TOEWIJDING NAAR NIEUWE ‘EPIFANIëN / VERSCHIJNINGEN’ VAN SCHOONHEID OM ZE MET HUN ARTISTIEKE SCHEPPING AAN DE WERELD ALS GESCHENK TE GEVEN
Brief aan de kunstenaars

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Brief)

H. Paus Johannes Paulus II - 4 april 1999

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
H. Paus Johannes Paulus II
Apostolische Brieven

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Duodecimum saeculum
12e eeuwfeest van het 2e Concilie van Nicea
(4 december 1987)
(2 resultaten)
Alinea's H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Duodecimum saeculum
12e eeuwfeest van het 2e Concilie van Nicea
(4 december 1987)
(H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Duodecimum saeculum
12e eeuwfeest van het 2e Concilie van Nicea
(4 december 1987)
(H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)
)

 
H. Paus Johannes Paulus II
Encyclieken

H. Paus Johannes Paulus II
Homilieën

H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Tijdens de H. Mis bij gelegenheid van het afsluiten van de restauratie van de frescos van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel (8 april 1994)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)

 
H. Paus Paulus VI
Toespraken

H. Paus Gregorius de Grote


CONCILIES EN SYNODES
2e Vaticaans Concilie
Constituties

2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
(3 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)

Alinea's 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
(H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)
)
, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
(H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)
)

 
2e Vaticaans Concilie
Overige documenten


KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Augustinus

H. Bonaventura

H. Fransiscus van Assisi

H. Paulinus van Nola

H. Thomas van Aquino

Marcarius de Grote

Nicolaas Cusanus


OVERIGE AUTEURS
Adam Mickiewicz
Boeken

Dante Alighieri

F. Dostojevsky

Plato

Referenties vanuit dit document naar dossiers: Geen referenties vanuit dit document naar dossiers gevonden.

 
 
 

Document

Naam: HOEVELEN ZOEKEN MET HARTSTOCHTELIJKE TOEWIJDING NAAR NIEUWE ‘EPIFANIëN / VERSCHIJNINGEN’ VAN SCHOONHEID OM ZE MET HUN ARTISTIEKE SCHEPPING AAN DE WERELD ALS GESCHENK TE GEVEN
Brief aan de kunstenaars
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 april 1999
Copyrights: © 1999, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: E. de Kort, Kerkelijke Documentatie 1999-10
Bewerkt: 18 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam