• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 30 september 1943

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
Paus Pius XII
Toespraken

Paus Pius XI
Apostolische Constituties

Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Inter praecipuas
Over Bijbelinstituten (15 juni 1933)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
Paus Pius XI
Motu Proprio

Paus Pius XI - Motu Proprio
Bibliorum scientiam (27 april 1924)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
Paus Benedictus XV
Encyclieken

Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
(5 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
, Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

Alinea's Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)

 
H. Paus Pius X
Apostolische Brieven

H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Vinea Electa
Oprichting van het Pauselijk Bijbelinstituut (7 mei 1909)
(2 resultaten)
Alinea's H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Vinea Electa
Oprichting van het Pauselijk Bijbelinstituut (7 mei 1909)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Vinea Electa
Oprichting van het Pauselijk Bijbelinstituut (7 mei 1909)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)

 
H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Quoniam in re biblica
Over de Bijbelstudie op de seminaries (27 maart 1906)
(1 resultaat)
Alinea H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Quoniam in re biblica
Over de Bijbelstudie op de seminaries (27 maart 1906)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)

 
H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Scripturae Sanctae
Over de Bijbelstudie (23 februari 1904)
(4 resultaten)
Alinea's H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Scripturae Sanctae
Over de Bijbelstudie (23 februari 1904)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Scripturae Sanctae
Over de Bijbelstudie (23 februari 1904)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Scripturae Sanctae
Over de Bijbelstudie (23 februari 1904)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Scripturae Sanctae
Over de Bijbelstudie (23 februari 1904)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)

 
H. Paus Pius X
Brieven

H. Paus Pius X - Brief
Qui piam
Aan Kardinaal Cassetta (15 januari 1907)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Paus Pius X - Brief
Aan de Zeereerwaarde Dom Aidanum Gasquet
Opdracht aan de Benedictijnen de Nieuwe Vulgaat voor te bereiden (3 december 1907)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
Paus Leo XIII
Apostolische Breven

Paus Leo XIII
Apostolische Brieven

Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Hierosolymae in coenobio (17 september 1892)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
Paus Leo XIII
Encyclieken


CONCILIES EN SYNODES
1e Vaticaans Concilie

1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(5 resultaten)
Alinea's 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)

 
Concilie van Trente

Concilie van Trente
Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam
4. Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift
(8 april 1546)
(2 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
, Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

Alinea's Concilie van Trente
Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam
4. Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift
(8 april 1546)
(Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Athanasius van Alexandrië

H. Athanasius van Alexandrië
Orationes contra Arianos
Redevoeringen tegen de Arianen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Augustinus

H. Augustinus
Contra Faustum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Augustinus
Enarrationes in Psalmos ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Augustinus
De diversis quaestionibus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Augustinus
Epistulae
Brieven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Augustinus
De Genesi ad litteram ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Hieronymus

H. Hieronymus
In Ephesios ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Hieronymus
In Isaiam ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Hieronymus
Epistolarium ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Hieronymus
Praef. in IV Evang. ad Damasum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomos
In Genesis sermones ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Johannes Chrysostomos
In Joannem Homilia
Preek over het Evangelie volgens Johannes ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Comment. ad Hebr. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 
H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 

CURIE
Pauselijke Bijbelcommissie

Pauselijke Bijbelcommissie
Brief aan de Italiaanse Bisschoppen over de letterlijke en geestelijke betekenis van de H. Schrift (20 augustus 1941)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
, Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)

 

 
 
 

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam