• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

DE GRIEKSE EN LATIJNSE TRADITIES AANGAANDE DE VOORTKOMST VAN DE HEILIGE GEEST

(Soort document: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen)

13 september 1995

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
GELOOFSBELIJDENIS
Geloofsbelijdenissen


CATECHISMUS
Catechismus-Compendium

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(7 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

Alinea's Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)

 

HEILIGE VADER
H. Paus Johannes Paulus II
Encyclieken

H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(7 resultaten)
Alinea's H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)

 
H. Paus Leo I de Grote

H. Paus Leo I de Grote
Sermones ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 

CONCILIES EN SYNODES
2e Concilie van Lyon

4e Concilie van Lateranen

16e Synode van Toledo

16e Synode van Toledo
Credo
Symbolum - Geloofsbelijdenis (2 mei 693)
(1 resultaat)
Alinea 16e Synode van Toledo
Credo
Symbolum - Geloofsbelijdenis (2 mei 693)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)

 
11e Synode van Toledo

11e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
(5 resultaten)
Alinea's 11e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, 11e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, 11e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, 11e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)
, 11e Synode van Toledo
Credo
Geloofsbelijdenis (7 november 675)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)

 
6e Synode van Toledo

6e Synode van Toledo
De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato
De Drie-eenheid en de Zoon van God, de vleesgeworden Verlosser (9 januari 638)
(1 resultaat)
Alinea 6e Synode van Toledo
De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato
De Drie-eenheid en de Zoon van God, de vleesgeworden Verlosser (9 januari 638)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)

 
4e Concilie van Toledo

4e Concilie van Toledo
Canones (5 december 633)
(1 resultaat)
Alinea 4e Concilie van Toledo
Canones (5 december 633)
(Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
)

 
3e Synode van Toledo

3e Synode van Toledo
Belijdenis van Koning Reccareds (8 mei 589)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
1e Concilie van Constantinopel


KERKELIJKE SCHRIJVERS
Didymus van Alexandrië

Didymus van Alexandrië
Over de Heilige Geest (1 januari 381)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
Gregorius Palamas

Gregorius Palamas
Capita physica ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Athanasius van Alexandrië

H. Athanasius van Alexandrië
Epistulae ad Serapionem ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Augustinus

H. Basilius van Caesarea

H. Basilius van Caesarea
Liber de Spiritu Sancto ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Cyrillus van Alexandrië

H. Cyrillus van Alexandrië
Epistulae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Epiphanius van Salamis

H. Epiphanius van Salamis
Ancoratus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Gregorius van Nazianze

H. Gregorius van Nazianze
Verhandeling ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Gregorius van Nyssa

H. Gregorius van Nyssa
In orationem dominicam ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Hilarius van Poitiers

H. Hilarius van Poitiers
De Spiritu Sancto ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Hilarius van Poitiers
De Trinitate
Over de Drie-eenheid ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Johannes Damascenus

H. Johannes Damascenus
De fide orthodoxa
Over het rechte of orthodoxe geloof ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Maximus de Belijder

H. Maximus Confessor
Questiones et dubia ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)
, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
Tertullianus


CURIE
Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen

Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Het Mysterie van de Kerk en de Eucharistie in het kader van het mysterie van Heilige Drie-eenheid
München Document - Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk (6 juli 1982)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De Griekse en Latijnse tradities aangaande de voortkomst van de Heilige Geest
(13 september 1995)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers:

 
 
 

Document

Naam: DE GRIEKSE EN LATIJNSE TRADITIES AANGAANDE DE VOORTKOMST VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 13 september 1995
Copyrights: © 1996, SRKK
Vert.: J. Jonk
Vertaaladviezen: dr. B. Groen, Instituut voor Oosters Christendom; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 24 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam