• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband

(Soort document: Pauselijke Raad voor het Gezin)

Alfonso Kardinaal Lopéz Trujillo - 8 december 1995

Inleiding
EERSTE HOOFDSTUK Tot echtelijke liefde geroepen
PARAGRAAF 1 Menselijke liefde als zelfgave
PARAGRAAF 2 Liefde en menselijke seksualiteit
PARAGRAAF 3 Huwelijksliefde
PARAGRAAF 4 Liefde die open staat voor het leven
TWEEDE HOOFDSTUK Ware liefde en kuisheid
PARAGRAAF 1 Kuisheid als zelfgave
PARAGRAAF 2 Zelfbeheersing
PARAGRAAF 3 Kuisheid in het huwelijk
PARAGRAAF 4 Opvoeding tot kuisheid
DERDE HOOFDSTUK In het licht van roeping
PARAGRAAF 1 De roeping tot het huwelijk
A Geroepen tot echtelijke liefde
B Een vaak voorkomend probleem waarmee ouders worden geconfronteerd
PARAGRAAF 2 De roeping tot maagdelijkheid en celibaat
A De ouders en de roeping tot het priesterschap of tot het religieuze leven
VIERDE HOOFDSTUK Vader en moeder als opvoeders
PARAGRAAF 1 De rechten en de plichten van de ouders
PARAGRAAF 2 De betekenis van de plicht van de ouders
VIJFDE HOOFDSTUK Wegen tot opvoeding binnen het gezin
PARAGRAAF 1 De wezenlijke waarde van de huiselijke haard
PARAGRAAF 2 Vorming in de gemeenschap van leven en liefde
PARAGRAAF 3 Welvoeglijkheid en zedigheid
PARAGRAAF 4 Gerechtvaardigde privacy
PARAGRAAF 5 Zelfbeheersing
PARAGRAAF 6 Ouders als voorbeeld voor hun kinderen
PARAGRAAF 7 Een heiligdom van leven en geloof
ZESDE HOOFDSTUK De verschillende fasen in het leerproces
PARAGRAAF 1 Vier beginselen met betrekking tot de seksuele voorlichting
A Ieder kind is een uniek en onherhaalbaar persoon en dient een vorming te ontvangen die bij hem of haar past.
B Bij hun voorlichting moet altijd ook de morele kant aan de orde worden gesteld.
C De vorming tot kuisheid en de tijdige seksuele voorlichting moeten worden gegeven in het zo breed mogelijk kader van opvoeding tot liefde.
D De ouders dienen de voorlichting met grote tact maar op duidelijke wijze en te rechter tijd te geven.
PARAGRAAF 2 De voornaamste fasen in de ontwikkeling van het kind
A De jaren der onschuld
B De puberteit
C De adolescentie in iemands levensplan
D Op weg naar volwassenheid
ZEVENDE HOOFDSTUK Praktische richtlijnen
PARAGRAAF 1 Aanbevelingen voor ouders en opvoeders
A Aanbevelingen voor de ouders
B Aanbevelingen voor alle opvoeders
PARAGRAAF 2 Vier praktische beginselen met bijbehorende normen
A Leerstellig beginsel
B Keuze van het juiste moment
C Zedigheidsbeginsel
D Respect voor het kind
PARAGRAAF 3 Bijzondere methoden
PARAGRAAF 4 Aanbevolen methoden
PARAGRAAF 5 Methoden en ideologieën die moeten worden afgewezen
PARAGRAAF 6 Inculturatie en opvoeding tot liefde
ACHTSTE HOOFDSTUK Conclusie
PARAGRAAF 1 Steun voor de ouders
PARAGRAAF 2 Solide bronnen voor de opvoeding tot liefde
PARAGRAAF 3 Solidariteit met de ouders
PARAGRAAF 4 Hoop en vertrouwen

 
 
 

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal Lopéz Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 1 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam