• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

AD DIEM ILLUM
Over het geheim en de betekenis van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van de dogmaverklaring

(Soort document: H. Paus Pius X - Encycliek)

H. Paus Pius X - 2 februari 1904

Inleiding
ARTIKEL 1 Het binnenkort te vieren jubileum van de dogmaverklaring der Onbevlekte Ontvangenis; de geestdrift bij die dogmaverklaring
ARTIKEL 2 Redenen om dit jubileum te vieren
ARTIKEL 3 De dogmaverklaring heeft vele vruchten gehad
ARTIKEL 4 Nieuwe vruchten zijn te verwachten
ARTIKEL 5 De hoofdreden voor de viering van het jubileum: de samenhang met het programma van de Paus; Maria is de weg tot Jezus
HOOFDSTUK 1 Uitwerking van het thema: Maria is de weg tot Christus - In het algemeen
God heeft gewild en wil nog, dat we Christus zouden krijgen door Maria
HOOFDSTUK 2 Uitwerking van het thema: Maria is de weg tot Christus - In bijzonderheden
ARTIKEL 1 Door Maria kunnen we komen tot de kennis van Jezus Christus en tot het leven in Christus
PARAGRAAF 1 Maria immers is het diepst in die kennis doorgedrongen en leefde werkelijk het leven van haar Zoon
PARAGRAAF 2 Maria zal ons die gaven gaarne mededelen
PARAGRAAF 3 Conclusie van dit deel en bevestiging
PARAGRAAF 4 Wat moet dus het eerste doel der komende feestelijkheden zijn?
ARTIKEL 2 Door Maria moeten we komen tot onderhouding van Christus' geboden en het vluchten der zonde
PARAGRAAF 1 Uiteenzetting van dit punt
PARAGRAAF 2 Bevestiging van dit punt juist uit het dogma der Onbevlekte Ontvangenis
ARTIKEL 3 Door Maria moeten we komen tot navolging van Christus
PARAGRAAF 1 In Maria hebben we een toonbeeld daarvoor, vooral door haar voorbeeld der goddelijke deugden
PARAGRAAF 2 Juist het dogma der Onbevlekte Ontvangenis biedt middelen tot versterking van deze deugden
ARTIKEL 4 Conclusie: het verlenen van een buitengewoon jubileum, dat moge brengen tot het doel „alles herstellen in Christus"
HOOFDSTUK 3 Slot

 
 
 

Document

Naam: AD DIEM ILLUM
Over het geheim en de betekenis van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van de dogmaverklaring
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 2 februari 1904
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens 0111, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam