• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap

(Soort document: Paus Franciscus - Encycliek)

Paus Franciscus - 4 oktober 2020

Zonder grenzen (3-8)
HOOFDSTUK EEN De schaduwen van een gesloten wereld (9-55)
Dromen die uiteenvallen (10-14)
Het einde van het historisch bewustzijn (13-14)
Zonder een project voor iedereen (15-28)
Een weggegooide wereld (18-21)
Mensenrechten nier voldoende universeel (22-24)
Conflict en angst (25-28)
Globalisering en vooruitgang zonder gemeenschappelijke richting (29-31)
Pandemieën en andere gesels in de geschiedenis (32-36)
Zonder menselijke waardigheid aan de grenzen (37-41)
De illusie van communicatie (42-50)
Ongegeneerde agressiviteit (44-46)
Informatie zonder kennis (47-50)
Onderwerping en zelfminachting (51-53)
Hoop (54-55)
HOOFDSTUK TWEE Een vreemde onderweg (56-86)
De achtergrond (57-62)
De verlatene (63-68)
Een geschiedenis die zich herhaalt (69-71)
De personen (72-76)
Weer opnieuw beginnen (77-79)
De naaste zonder grenzen (80-83)
De oproep van de vreemdeling (84-86)
HOOFDSTUK DRIE Het denken en beheren van een open wereld (87-127)
Verder dan dat (88-94)
De unieke waarde van de liefde (91-94)
De voortschrijdende opening van de liefde (95-100)
Open samenlevingen die allen integreren (97-98)
Onvoldoende concept van universele liefde (99-100)
Voorbij een wereld van partners (101-105)
Vrijheid, gelijkheid en broederschap (103-105)
Universele liefde voor de vooruitgang van mensen (106-111)
Om het morele goed te bevorderen (112-117)
De waarde van de solidariteit (114-117)
Opnieuw nadenken over de sociale dimensie van het eigendom (118-127)
Rechten zonder grenzen (121-123)
Rechten van volkeren (124-127)
HOOFDSTUK VIER Een hart dat openstaat voor de hele wereld (128-153)
De limiet van de grenzen (129-132)
Wederzijdse geschenken (133-141)
De vruchtbare uitwisseling (137-138)
Dankbaarheid die welkom is (139-141)
Lokaal en universeel (142-153)
De lokale smaak (143-145)
De universele horizon (146-150)
Vanuit de eigen regio (151-153)
HOOFDSTUK VIJF Het beste beleid (154-197)
Populisme en liberalisme (155-169)
Populair of populistisch (156-162)
Waarden en grenzen van liberale standpunten (163-169)
Internationale macht (170-175)
Sociale en politieke liefdadigheid (176-185)
Het beleid dat we nodig hebben (177-179)
Politieke liefde (180-182)
Effectieve liefde (183-185)
De werkzaamheid van de politieke liefde (186-192)
Het offer van liefde (187-189)
Liefde die integreert en samenbrengt (190-192)
Meer vruchtbaarheid dan succes (193-197)
HOOFDSTUK ZES Sociale dialoog en vriendschap (198-224)
Sociale dialog naar een nieuwe cultuur (199-205)
Samen bouwen (203-205)
De basis van de consensus (206-214)
Consensus en waarheid (211-214)
Een nieuwe cultuur (215-221)
De vergadering maakte cultuur (216-217)
De smaak van het herkennen van de andere (218-221)
Herstel van de vriendelijkheid (222-224)
HOOFDSTUK ZEVEN Wegen van herstel (225-270)
Vanuit de waarheid opnieuw beginnen (226-227)
De architectuur en het ambacht van de vrede (228-235)
Vooral voor de geringsten (233-235)
Waarde en betekenis van vergeving (236-245)
Het onvermijdelijke conflict (237-240)
Gerechtvaardigde strijd en vergeving (241-243)
De ware overwinning (244-245)
Herinnering (246-254)
Vergeten zonder te vergeten (250-254)
Oorlog en doodstraf (255-270)
Het onrecht van oorlog (256-262)
De doodstraf (263-270)
HOOFDSTUK ACHT Religies ten dienste van broederschap in de wereld (271-287)
De ultieme basis (272-280)
De christelijke identiteit (277-280)
Religie en geweld (281-284)
Oproep (285-287)
HOOFDSTUK NEGEN Gebeden
Gebed tot de Schepper
Oecumenisch christelijk gebed

 
 
 

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 19 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam