• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK

(Soort document: Internationale Theologische Commissie)

2 maart 2018

Inleiding: de kairos van de synodaliteit
1 Synode, concilie, synodaliteit
2 Communio, synodaliteit, collegialiteit
3 Een aanblik van nieuwheid in de lijn van Vaticanum II
4 Doelstelling en structuur van het document
EERSTE HOOFDSTUK Synodaliteit in de Schrift, in de Traditie, in de geschiedenis
1 De leer van de Schrift
2 Het getuigenis van de Vaders en de Traditie in het eerste millennium
3 De ontwikkeling van de synodale procedure in het tweede millennium
TWEEDE HOOFDSTUK Naar een theologie van de synodaliteit
1 De theologische basis van synodaliteit
2 De synodale weg van de pelgrimerende en missionaire Kerk
3 Synodaliteit als een uitdrukking van de communio-ecclesiologie
4 Synodaliteit in de dynamiek van de katholieke gemeenschap
5 Synodaliteit in de traditie van de apostolische gemeenschap
6 Participatie en autoriteit in het synodale leven van de Kerk
DERDE HOOFDSTUK De realisatie van synodaliteit: subjecten, structuren, processen, synodale praktijken
1 De synodale roeping van het volk van God
2 Synodaliteit in de lokale Kerk
1 De diocesane synode en de eparchiale vergadering
2 Andere structuren die ten dienste staan van het synodale leven in de lokale Kerk
3 Synodaliteit in het parochiale leven
3 Synodaliteit in de lokale Kerken op regionaal niveau
1 Particuliere concilies
2 De bisschoppenconferenties
3 De patriarchaten in de oosterse katholieke Kerken
4 Regionale raden van bisschoppenconferenties en van de patriarchen van de oosterse katholieke Kerken
4 Synodaliteit in de universele Kerk
1 Het oecumenisch concilie
2 De bisschoppensynode
3 Structuren ten dienste van de synodale uitoefening van het primaat
VIERDE HOOFDSTUK De bekering tot een vernieuwde synodaliteit
1 Voor de synodale vernieuwing van het leven en de zending van de Kerk
2 De spiritualiteit van de communio en de vorming voor het synodale leven
3 Luisteren en dialoog als componenten van de gemeenschappelijke onderscheiding
4 Synodaliteit en de oecumenische weg
5 Synodaliteit en sociale diaconie
VIJFDE HOOFDSTUK Conclusie - Samen op weg gaan in de vrijmoedigheid van de geest

 
 
 

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam