• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 20 juni 1888

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De vrijheid volgens de Katholieke leer
ARTIKEL 1 De fysieke vrijheid
PARAGRAAF 1 Het bestaan, de grond van de fysieke vrijheid. Zij is altijd door de Kerk geleerd en verdedigd
PARAGRAAF 2 Het wezen en het voorwerp van de fysieke vrijheid
PARAGRAAF 3 De fysieke vrijheid kan misbruikt worden tot zonde. Dit is een onvolmaaktheid ervan. Deze onvolmaaktheid behoort niet tot het wezen van de vrijheid. Misbruik van de vrijheid is slavernij.
ARTIKEL 2 De morele vrijheid
Om de mogelijkheid van misbruik moet de vrijheid geholpen en beschermd worden Daartoe is nodig de wet. Juist omdat hij fysiek vrij is, heeft de mens een wet nodig
PARAGRAAF 1 Voor het persoonlijk gedrag van het individu
SUBPARAGRAAF 1 Voor ieder mens afzonderlijk is gegeven de natuurwet. Deze heeft haar wetskracht van God.
SUBPARAGRAAF 2 Bij die wet kreeg de mens de goddelijke genade. Deze vermindert de vrijheid niet.
PARAGRAAF 2 Voor de maatschappij is nodig de menselijke wet
SUBPARAGRAAF 1 Sommige menselijke wetten zijn feitelijk rechtstreekse voorschriften van de natuurwet. Dan ontlenen zij haar kracht aan de natuurwet en de eeuwige wet.
SUBPARAGRAAF 2 Andere menselijke wetten zijn geen rechtstreekse voorschriften van de natuurwet. Zij moeten er zich bij aansluiten.
SUBPARAGRAAF 3 Waarin de ware vrijheid in de maatschappij niet, waarin zij wel bestaat, en waar de kracht van iedere ware wet in gelegen is.
ARTIKEL 3 De Kerk heeft de ware vrijheid altijd geleerd en bevorderd, en heeft daardoor veel gedaan voor de beschaving
HOOFDSTUK 2 De grote dwaling omtrent de vrijheid: het liberalisme
PARAGRAAF 1 Het meest verregaande liberalisme
SUBPARAGRAAF 1 Uiteenzetting ervan: Zijn hoofdbeginsel: de absolute menselijke soevereiniteit. De onafhankelijke moraal. Gevolgtrekkingen voor het maatschappelijk gebied.
SUBPARAGRAAF 2 Weerlegging van dit ultra-liberalisme, uit de verhouding van Schepper en schepsel, uit de verderfelijke gevolgen voor individu en maatschappij, uit de dagelijkse ondervinding.
PARAGRAAF 2 De tussensoort van liberalisme
SUBPARAGRAAF 1 Uiteenzetting ervan: Erkenning van de natuurwet, maar ontkenning van de geopenbaarde zedenwet.
SUBPARAGRAAF 2 Weerlegging van dit middensoort van liberalisme. Het lijdt aan gebrek aan consequentie. Men moet alle wetten van God eerbiedigen. De geopenbaarde wetten hebben dezelfde oorsprong als de natuurwet.
PARAGRAAF 3 Het enigszins gematigd liberalisme
SUBPARAGRAAF 1 Uiteenzetting ervan: Erkenning van Gods geopenbaarde wetten in het bijzonder leven; ontkenning in het staatsleven; scheiding van Kerk en staat.
SUBPARAGRAAF 2 Weerlegging van dit liberalisme, uit het doel van de maatschappij, uit de plicht van de overheden, uit de ongerijmdheid van de scheiding van Kerk en staat.
HOOFDSTUK 3 De moderne vrijheden in het bijzonder
PARAGRAAF 1 De vrijheid van eredienst
SUBPARAGRAAF 1 Beschouwd in het individu: De grondslag van deze zgn. vrijheid.
SUBPARAGRAAF 2 Beschouwd in de staat: Welke eisen deze vrijheid dan stelt
PARAGRAAF 2 De absolute vrijheid van woord en van drukpers
PARAGRAAF 3 De vrijheid van onderricht. Deze is te verwerpen want: Het onderricht mag alleen waarheid leren. Het moet de natuurlijke waarheden eerbiedigen. Evenzeer de bovennatuurlijke waarheden. Deze leert de Kerk met onfeilbaar gezag.
PARAGRAAF 4 De vrijheid van het geweten. De valse is te verwerpen.De ware vrijheid van geweten eist de Kerk op, en dit is geen opstandigheid. Liberalisme weigert deze vrijheid aan de Kerk, en beschuldigt haar vals.
HOOFDSTUK 4 Het tolereren van de moderne vrijheden
PARAGRAAF 1 Het ideaal van de Kerk
PARAGRAAF 2 Uit moederlijke goedheid tolereert de Kerk sommige dingen
PARAGRAAF 3 God zelf tolereert ook veel kwaad
PARAGRAAF 4 Tolereren is geen goedkeuren
PARAGRAAF 5 Hoever het tolereren slechts mag gaan
PARAGRAAF 6 Het liberalisme gaat veel te ver en is intolerant tegenover de Kerk
HOOFDSTUK 5 Besluit
PARAGRAAF 1 Recapitulatie
SUBPARAGRAAF 1 Het hoofdbeginsel
SUBPARAGRAAF 2 Het ergste liberalisme
SUBPARAGRAAF 3 Het daaraan grenzend liberalisme met de scheiding van Kerk en staat
SUBPARAGRAAF 4 Twee opvattingen omtrent deze scheiding
SUBPARAGRAAF 5 De aanpassing van de Kerk aan de moderne idee├źn
PARAGRAAF 2 Conclusies
SUBPARAGRAAF 1 Wat men volstrekt niet mag houden
SUBPARAGRAAF 2 Wat en in hoeverre men mag tolereren
PARAGRAAF 3 Enkele andere opmerkingen
SUBPARAGRAAF 1 Wat te doen bij tirannie
SUBPARAGRAAF 2 Kerk en regeringsvorm
SUBPARAGRAAF 3 Deelname aan het politieke leven
SUBPARAGRAAF 4 Gerechtigd nationalisme
PARAGRAAF 4 Slot

 
 
 

Document

Naam: LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 juni 1888
Copyrights: © 1938, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam