• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld

(Soort document: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 19 maart 2018

EERSTE HOOFDSTUK De roeping tot heiligheid (3-34)
1 De heiligen die ons aanmoedigen en begeleiden (3-5)
2 Heiligen “van om de hoek” (6-9)
3 De Heer roept (10-13)
4 Ook voor jou (14-18)
5 Jouw missie in Christus (19-24)
6 Activiteiten die heiligen (25-31)
7 Meer leven, meer mens (32-34)
TWEEDE HOOFDSTUK Twee subtiele tegenstanders van heiligheid (35-62)
1 Het huidige gnosticisme (36-46)
A Een intellect zonder God en zonder vlees (37-39)
B Een doctrine zonder mysterie (40-42)
C De grenzen van de rede (43-46)
2 Het huidige pelagianisme (47-62)
A Een gebrek aan nederigheid (49-51)
B Een vaak vergeten leer van de Kerk (52-56)
C Nieuwe pelagianen (57-59)
D De belangrijkste Wet (60-62)
DERDE HOOFDSTUK In het licht van de Meester (63-109)
1 Tegen de stroom in gaan (65-94)
A “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (67-70)
B “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten” (71-74)
C “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (75-76)
D “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (77-79)
E “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (80-82)
F “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (83-86)
G “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (87-89)
H “Zalig die vervolgt worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen” (90-94)
2 De belangrijkste criteria (95-109)
A In trouw aan de Meester (96-99)
B Ideologieën die het hart van het Evangelie raken (100-103)
C De aanbidding die het meest aanvaardbaar is voor God (104-109)
VIERDE HOOFDSTUK Tekenen van heiligheid in deze tijd (110-157)
1 Doorzettingsvermogen, geduld en zachtmoedigheid (112-121)
2 Vreugde en gevoel voor humor (122-128)
3 Stoutmoedigheid en passie (129-139)
4 In gemeenschap (140-146)
5 Blijvend in gebed (147-157)
VIJFDE HOOFDSTUK Voortdurende strijd, de waakzaamheid en de onderscheiding (158-175)
1 Strijd en waakzaamheid (159-165)
A Meer dan een mythe (160-161)
B Alert en betrouwbaar (162-163)
C Spirituele corruptie (164-165)
2 Onderscheiding (166-175)
A Een dringende behoefte (167-168)
B Altijd in het licht van de Heer (169)
C Een bovennatuurlijke gave (170-171)
D Spreek, Heer (172-173)
E De logica van gave en van het kruis (174-175)
ZESDE HOOFDSTUK Slot (176-177)

 
 
 

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam