• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld

(Soort document: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 19 maart 2018

EERSTE HOOFDSTUK De roeping tot heiligheid (3-34)
1 De heiligen die ons bemoedigen en ons begeleiden (3-5)
2 Heiligen in onze omgeving (6-9)
3 De Heer roept (10-13)
4 Ook voor jou (14-18)
5 Jouw missie in Christus (19-24)
6 De activiteit die heiligt (25-31)
7 Levendiger, menselijker (32-34)
TWEEDE HOOFDSTUK Twee subtiele vijanden van de heiligheid (35-62)
1 Het huidige gnosticisme (36-46)
A Een geest zonder God en vlees (37-39)
B Een doctrine zonder mysterie (40-42)
C De grenzen van de rede (43-46)
2 Het huidige pelagianisme (47-62)
A Een wil zonder nederigheid (49-51)
B Een vaak vergeten onderricht van de Kerk (52-56)
C De nieuwe pelagianen (57-59)
D De samenvatting van de wet (60-62)
DERDE HOOFDSTUK In het licht van de Meester (63-109)
1 Tegenstroom (65-94)
A “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (67-70)
B “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven” (71-74)
C “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (75-76)
D “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (77-79)
E “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (80-82)
F “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (83-86)
G “Zalig die vrede stichten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (87-89)
H “Zalig die vervolgt worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen” (90-94)
2 De grote gedragsregels (95-109)
A Uit trouw aan de Meester (96-99)
B De ideologieën die het hart van het Evangelie verminken (100-103)
C De eredienst die Hem het meest welgevallig is (104-109)
VIERDE HOOFDSTUK Enkele kenmerken van heiligheid in de huidige wereld (110-157)
1 Volharding, geduld en zachtmoedigheid (112-121)
2 Vreugde en zin voor humor (122-128)
3 Durf en vurigheid (129-139)
4 In gemeenschap (140-146)
5 In voortdurend gebed (147-157)
VIJFDE HOOFDSTUK Geestelijke strijd, waakzaamheid en onderscheiding (158-175)
1 De strijd en de waakzaamheid (159-165)
A Meer dan een mythe (160-161)
B Wakker en vol vertrouwen (162-163)
C Geestelijke ontaarding (164-165)
2 De onderscheiding (166-175)
A Een dringende noodzaak (167-168)
B Altijd in het licht van de Heer (169)
C Een bovennatuurlijke gave (170-171)
D Spreek, Heer (172-173)
E De logica van de gave en het kruis (174-175)
ZESDE HOOFDSTUK Slot (176-177)

 
 
 

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 augustus 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam