• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Decreet)

28 oktober 1965

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De bisschoppen in hun verhouding tot de universele Kerk
ARTIKEL 1 De functie van de bisschoppen ten opzichte van de universele Kerk
PARAGRAAF 1 De bisschoppen als leden van het bisschoppencollege
PARAGRAAF 2 De bisschoppensynode
PARAGRAAF 3 De zorg van de bisschoppen voor de noden van de gehele Kerk
PARAGRAAF 4 Meeleven met de vervolgde bisschoppen
ARTIKEL 2 De bisschoppen en de Apostolische Stoel
PARAGRAAF 1 De macht van de bisschoppen
PARAGRAAF 2 De taak van de Romeinse curie en haar reorganisatie
PARAGRAAF 3 De samenstelling van de dicasteries
HOOFDSTUK 2 De bisschoppen in hun verhouding tot de particuliere Kerken of diocesen
ARTIKEL 1 De diocesane bisschoppen
PARAGRAAF 1 Het herderlijk ambt van de bisschop in het algemeen
PARAGRAAF 2 Het leraarsambt van de bisschoppen
PARAGRAAF 3 Aanpassing aan de moderne tijd
PARAGRAAF 4 Het catechetisch onderricht
PARAGRAAF 5 De heiligende taak van de bisschoppen
PARAGRAAF 6 Het herderlijk bestuur van de bisschoppen
PARAGRAAF 7 De apostolaatvormen in het diocees
PARAGRAAF 8 De geestelijke verzorging van bijzondere categorie├źn
PARAGRAAF 9 De bisschoppen en de burgerlijke overheid
PARAGRAAF 10 De vrijheid in het benoemen en aanstellen van bisschoppen
PARAGRAAF 11 Het aftreden van de bisschoppen
ARTIKEL 2 De afbakening van de diocesen
PARAGRAAF 1 Herziening van de bestaande toestand
PARAGRAAF 2 Algemene criteria voor de herziening van de diocesane grenzen
PARAGRAAF 3 De praktische uitoefening
ARTIKEL 3 De medewerkers van de diocesane bisschop in het herderlijk ambt
PARAGRAAF 1 De hulpbisschoppen en de wijbisschoppen
SUBPARAGRAAF 1 De plaats van de hulpbisschoppen en wijbisschoppen
SUBPARAGRAAF 2 De bevoegdheden van hulpbisschoppen en de wijbisschoppen
PARAGRAAF 2 De diocesane curie en de diocesane raden
PARAGRAAF 3 De diocesane geestelijkheid
SUBPARAGRAAF 1 De verhouding van de diocesane priesters tot de bisschop en tot elkaar
SUBPARAGRAAF 2 Priesters met een bijzondere taak
SUBPARAGRAAF 3 De pastoors en hun drievoudige taak
SUBPARAGRAAF 4 De benoeming en het aftreden van de pastoors
SUBPARAGRAAF 5 Het oprichten en opheffen van parochies
PARAGRAAF 4 De religieuzen
SUBPARAGRAAF 1 De taak van de religieuzen in het algemeen
SUBPARAGRAAF 2 Het apostolaat van de religieuzen
SUBPARAGRAAF 3 De verhouding van de religieuzen tot de diocesane geestelijkheid
HOOFDSTUK 3 De bisschoppen in hun samenwerking voor het gemeenschappelijke welzijn van meerdere kerken
ARTIKEL 1 De Synoden, de Concilies en vooral de Bisschoppenconferenties
PARAGRAAF 1 Het instituut van de Synoden en de Concilies
PARAGRAAF 2 Het belang van de bisschoppenconferenties
PARAGRAAF 3 Samenstelling en werkwijze van de bisschoppenconferenties
ARTIKEL 2 De afbakening van de Kerkprovincies en de oprichting vn kerkelijke gebieden
PARAGRAAF 1 Het nut van de kerkprovincies en kerkelijke gebieden
PARAGRAAF 2 Enkele richtlijnen
PARAGRAAF 3 De medewerking van de bisschoppenconferenties
ARTIKEL 3 De bisschoppen met een interdiocesane functie
PARAGRAAF 1 De noodzaak van interdiocesane functies
PARAGRAAF 2 Het legervicariaat
HOOFDSTUK 4 Algemene opdracht

 
 
 

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam