• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding

(Soort document: Paus Pius XI - Encycliek)

Paus Pius XI - 31 december 1929

INLEIDING
ARTIKEL 1 De voorliefde van de paus voor de jeugd
ARTIKEL 2 Beweegredenen om de christelijke opvoeding meer opzettelijk te behandelen
ARTIKEL 3 Nadere uiteenzetting van de hoofdbeweegredenen
ARTIKEL 4 Wezen, belangrijkheid en uitmuntendheid van de christelijke opvoeding
ARTIKEL 5 Verdeling van de te behandelen stof
DEEL 1 AAN WIE KOMT DE TAAK VAN DE OPVOEDING TOE
SECTIE 1 IN HET ALGEMEEN
SECTIE 2 IN HET BIJZONDER
HOOFDSTUK 1 Aan de Kerk en wel op eminente wijze
ARTIKEL 1 De rechtstitels van de Kerk
PARAGRAAF 1 Haar zending en leergezag
PARAGRAAF 2 Haar bovennatuurlijk moederschap
ARTIKEL 2 Gevolgtrekkingen hieruit omtrent voorwerp en eigenschappen van het opvoedingsrecht van de Kerk
ARTIKEL 3 De omvang van de opvoedingsrechten der Kerk
PARAGRAAF 1 Met betrekking tot zaken
SUBPARAGRAAF 1 Recht om zelf op te voeden
SUBPARAGRAAF 2 Recht van toezicht op het werk van anderen
PARAGRAAF 2 Met betrekking tot personen omvat haar recht alle volken
SUBPARAGRAAF 1 De gelovigen
SUBPARAGRAAF 2 De ongelovigen
SUBPARAGRAAF 3 Conclusie van dit onderdeel
ARTIKEL 4 Verhouding van het opvoedingsrecht van de Kerk tot dat van gezin en staat
HOOFDSTUK 2 Aan het gezin
ARTIKEL 1 Het recht van het gezin is eerder dan dat van de staat
ARTIKEL 2 Het recht van het gezin is onaantastbaar, maar niet absoluut en niet met willekeur uit te oefenen
PARAGRAAF 1 Onaantastbaar
PARAGRAAF 2 Niet absoluut en niet met willekeur uit te oefenen
PARAGRAAF 3 Het recht van het gezin is menigmaal door de burgerlijke rechtspraak erkend
PARAGRAAF 4 Het recht van liet gezin is door de Kerk altijd verdedigd
PARAGRAAF 5 Recapitulatie en conclusie
HOOFDSTUK 3 Aan de staat
ARTIKEL 1 De rechtstitel van den staat: zijn gezag met betrekking tot het algemeen welzijn
ARTIKEL 2 De dubbele taak van den staat: beschermen en bevorderen
ARTIKEL 3 Welke opvoeding kan de staat zich voorbehouden?
ARTIKEL 4 De grondslag dezer leer: de verhouding tussen Kerk en staat
ARTIKEL 5 Noodzakelijkheid en voordelen van de overeenstemming niet de Kerk inzake de opvoeding
DEEL 2 HET SUBJECT VAN DE OPVOEDING
ARTIKEL 1 Het subject van de opvoeding is heel de mens, gevallen, maar verlost
ARTIKEL 2 Valsheid en schadelijkheid van het pedagogisch naturalisme
ARTIKEL 3 Seksuele opvoeding
ARTIKEL 4 Co├źducatie
DEEL 3 HET MILIEU
ARTIKEL 1 Het christelijk huisgezin
ARTIKEL 2 De Kerk en haar opvoedingswerken
ARTIKEL 3 De school
PARAGRAAF 1 Neutrale laïcistische school
PARAGRAAF 2 Gemengde, eenheidsschool
PARAGRAAF 3 Katholieke school

 
 
 

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam